DSpace@Kırklareli

Kurumsal Yönetim ile Firma Performansı Arasındaki İlişki: Malmquist Toplam Verimlilik Endeksi Uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.contributor.author Öztürk, Erkan
dc.contributor.author Özkan, Akın
dc.date 2019-07-01
dc.date.accessioned 2019-07-02T07:14:29Z
dc.date.available 2019-07-02T07:14:29Z
dc.date.issued 2018-10-30
dc.identifier.citation Güleç, Ö. F., Öztürk, E. & Özkan, A. (2018). Kurumsal Yönetim ile Firma Performansı Arasındaki İlişki: Malmquist Toplam Verimlilik Endeksi Uygulaması. Journal of European Theoretical and Applied Studies, 6(2), 75-92 tr_TR
dc.identifier.issn 2146-636X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/989
dc.description.abstract Bu çalışmada kurumsal yönetim endeksi kapsamında yer alan, finansal olmayan ve verilerine ulaşılabilen 18 şirketin 2012 – 2016 yılları arasındaki finansal performansı Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi ile incelenmiştir. Öncelikle şirketlerin Veri Zarflama Analizi ile elde edilen yıllık etkinlik skorları ile Kurumsal Yönetim Endeksi notları karşılaştırılmıştır. Sonrasında, Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi sonucu elde edilen verimlilik değişim oranları hesaplanmış ve bu endekste yer alan şirketlerin genel performansı ortaya konulmuştur. Çalışmada 3 girdi (Cari Oran, Finansal Kaldıraç Oranı ve Net Satışlar / Toplam Varlıklar) ve 4 çıktı (Aktif Karlılığı, Satışların Karlılığı, Temettü Oranı, Hisse başına Getiri) belirlenmiştir. Veri Zarflama Analizi sonuçlarına göre, 18 firma içerisinde yıllar itibariyle sırasıyla 9, 9, 12, 9 ve 9 adet firmanın etkin olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, 5 şirket tüm yıllar için etkindir. Verimlilik değişimi oranları firmalar ve yıllar açısından ciddi farklılıklar sergilemektedir. Kurumsal yönetim notu ile analizler sonucu elde edilen sıralamalar arasında kısmen benzer sonuçlar elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The financial performance of the 18 companies, which are non‐financial and in the corporate governance index and have accessible data are examined with Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index between the years of 2012 and 2016 in this study. Firstly, annual efficiency scores of firms obtained by Data Envelopment Analysis are compared with Corporate Governance Index scores. Afterwards, the total factor productivity change ratios obtained by Malmquist analysis are calculated and the overall performance of the companies is presented. In the study, 3 inputs (Current Ratio, Financial Leverage Ratio and Net Sales / Total Assets) and 4 outputs (Return on Assets, Sales Profitability, Dividend Yield, Earnings per Share) are determined. According to the Data Envelopment Analysis results, 9, 9, 12, 9 and 9 firms are efficient in 18 companies for the sample period respectively. In addition, 5 firms are efficient for all the years. Productivity change ratios show significant differences in terms of firms and years. There are partially similar results between the rankings obtained from the results of the analyzes and corporate governance scores. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Journal of European Theoretical and Applied Studies tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi tr_TR
dc.subject Kurumsal Yönetim Endeksi tr_TR
dc.subject Veri Zarflama Analizi tr_TR
dc.subject Malmquist Total Factor Productivity Index tr_TR
dc.subject Corporate Governance Index tr_TR
dc.subject Data Envelopment Analysis tr_TR
dc.title Kurumsal Yönetim ile Firma Performansı Arasındaki İlişki: Malmquist Toplam Verimlilik Endeksi Uygulaması tr_TR
dc.title.alternative The Association Between Corporate Governance and Firm Performance: Malmquist Total Factor Productivity Index Application tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account