DSpace@Kırklareli

BİST Endeksleri ile Kurumsal Yönetim Endeksi Arasındaki Volatilite İlişkisinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.contributor.author Cergibozan, Raif
dc.contributor.author Çevik, Emre
dc.date 2019-07-01
dc.date.accessioned 2019-07-02T07:00:25Z
dc.date.available 2019-07-02T07:00:25Z
dc.date.issued 2018-03-30
dc.identifier.citation Güleç, Ö. F., Cergibozan, R. & Çevik, E. (2018). BİST Endeksleri ile Kurumsal Yönetim Endeksi Arasındaki Volatilite İlişkisinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 17-44 tr_TR
dc.identifier.issn 1309-0712
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/985
dc.description.abstract Bu çalışma temel Borsa İstanbul endeksleri ile kurumsal yönetim endeksi (XKURY) arasındaki volatilite yayılımı ve uzun dönemli ilişkiyi test etmektedir. Endeksler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme testi ile sınanmış ve zaman serilerinin durağanlığı ADF ve PP birim kök testleri ile tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, en yüksek getiriye sahip endeks XKURY ve en yüksek volatiliteye sahip endeks BİST 30 olarak belirlenmiştir. XKURY, BİST100, BİST50 ve BİST30 endeksleri arasındaki eşbütünleşme ilişkileri ayrı olarak tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, en yüksek ayarlama (yakınsama) hızına sahip değişkenler XKURY ve BİST50'dir. Granger nedensellik sonuçlarına göre, XKURY, BİST100'ün Granger nedeni değilken, BİST100 XKURY Granger nedenidir. Diğer değişkenler arasında iki yönlü bir nedensellik vardır. Nedenselliğin yönünün en güçlü olduğu ilişki BİST30’un XKURY üzerine olan ilişkisi üzerinedir. Kurumsal yönetim endeksine dâhil olan şirketler göreceli daha yüksek getiriye ve daha düşük volatiliteye sahiptir. tr_TR
dc.description.abstract This study tests the volatility spread and long-term relationship between Borsa Istanbul indexes and Corporate Governance Index (XKURY). The long-run relationship between the indexes is analyzed by the Johansen Cointegration test and the stationarity of time series is investigated by ADF and PP unit root tests. According to the study results, the index with the highest return is XKURY and the index with the highest volatility is BIST 30. The cointegration relations between XKURY, BIST100, BIST50 and BIST30 indexes are separately estimated. According to the estimation results, the variables with the highest speed of adjustment (cointegration) are XKURY and BIST50. According to the results of Granger Causality, XKURY is not the Granger cause of BIST100 but BIST100 is the Granger cause of XKURY. Among other variables, there is a two-way causality. Firms included in the corporate governance index have relatively higher return and lower volatility. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İşletme Araştırmaları Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Volatilite tr_TR
dc.subject Kurumsal Yönetim tr_TR
dc.subject ARCH-GARCH tr_TR
dc.subject Johansen Eşbütünleşme tr_TR
dc.subject VECM Granger Nedensellik tr_TR
dc.subject Volatility tr_TR
dc.subject Corporate Governance tr_TR
dc.subject Johansen Cointegration tr_TR
dc.subject VECM Granger Causality tr_TR
dc.title BİST Endeksleri ile Kurumsal Yönetim Endeksi Arasındaki Volatilite İlişkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of Volatility Relation Between BIST Indexes and Corporate Governance Index tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account