DSpace@Kırklareli

Corporate Life Cycle Theory and Accounting Performance: Borsa Istanbul Case

Show simple item record

dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.contributor.author Karacaer, Semra
dc.date 2019-07-01
dc.date.accessioned 2019-07-02T06:41:52Z
dc.date.available 2019-07-02T06:41:52Z
dc.date.issued 2018-04-30
dc.identifier.citation Güleç, Ö. F. & Karacaer, S. (2018). Corporate Life Cycle Theory and Accounting Performance: Borsa Istanbul Case. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 78, 265-279 tr_TR
dc.identifier.issn 2146-3042
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/982
dc.description.abstract This study examines the association between accounting performance measures and stock returns with the corporate life cycle theory. Corporate life cycle stages which are derived from the product life cycle are the results from changes in the strategic activities of the firms. We use Anthony and Ramesh (1992) value relevance model to test whether the stock market responses to three accounting measures (sales growth, capital expenditures, and earnings) are the functions of life cycle concept. We choose 153 nonfinancial firms that operate on Borsa Istanbul for the years between 2006 and 2014 for the analyses. According to the results, three accounting performance measures that are unexpected sales growth, unexpected capital expenditures, and unexpected earnings are most (least) highly valued in growth (decline) stage. In addition, while technology and communication industries at the growth stage, metal industry, cement and glass products industry are at the decline stage tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma, muhasebe performansı ölçümleri ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi kurumsal yaşam döngüsü teorisi ile birlikte incelemektedir. Ürün yaşam eğrisinden türetilen kurumsal yaşam eğrisi evreleri, firmaların stratejik faaliyetlerinde meydana gelen değişimlerin sonucudur. Üç muhasebe ölçümüne (satış büyüme hızı, sermaye harcamaları ve kazançlar) hisse senedi piyasasalarının tepkisinin yaşam eğrisi kavramının bir fonksiyonu olup olmadığını test etmek amacıyla Anthony and Ramesh (1992) değer ilişkisi modeli kullanılmıştır. Analizler için 2006 ve 2014 yılları arasında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 153 finansal olmayan işletme seçilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, üç muhasebe performans ölçümü olan beklenmeyen satış büyüme hızı, sermaye harcamaları ve kazançlar büyüme (düşüş) evresinde en yüksek (düşük) değer ilişkisine sahiptir. Buna ek olarak, teknoloji ve ulaştırma sektörleri büyüme evresinde yer alırken, metal sanayi, çimento ve cam ürünleri sektörleri düşüş evresinde yer almaktadır. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Muhasebe ve Finansman Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Corporate Life Cycle tr_TR
dc.subject Accounting Performance tr_TR
dc.subject Stock Returns tr_TR
dc.subject Value Relevance tr_TR
dc.subject Kurumsal Yaşam Eğrisi tr_TR
dc.subject Muhasebe Performansı tr_TR
dc.subject Hisse Senedi Getirileri tr_TR
dc.subject Değer İlişkisi tr_TR
dc.title Corporate Life Cycle Theory and Accounting Performance: Borsa Istanbul Case tr_TR
dc.title.alternative Kurumsal Yaşam Eğrisi ve Muhasebe Performansı: Borsa İstanbul Örneği tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account