DSpace@Kırklareli

Bir Hizmet İşletmesi Olan Sağlık Kuruluşlarında Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayara Dayalı Kayıt Sisteminin Önemi

Show simple item record

dc.contributor.author Eti İçli, Gülnur
dc.contributor.author Eti Aslan, Fatma
dc.contributor.author Kuğuoğlu, Sema
dc.date 2019-06-30
dc.date.accessioned 2019-07-01T10:46:30Z
dc.date.available 2019-07-01T10:46:30Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation İçli G.E., Aslan F.E., Kuğuoğlu S. (2005). ''Bir Hizmet İşletmesi Olan Sağlık Kuruluşlarında Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayara Dayalı Kayıt Sisteminin Önemi'', Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(7), 33-45. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/960
dc.description.abstract Sağlam bireyin sağlığını koruma ve geliştirme, hasta bireyin ise bir an önce iyileştirilmesini amaçlayan sağlık kuruluşlarında bilgi çağının gereklerini yerine getirmek bağlamında otomasyona geçilmesi, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması halkın kaliteli hizmet almasına katkı sağlayacağı gibi hemşire ve hekimler ile sağlık yöneticilerinin de işlevlerini kolaylaştırmakta, zaman kayıplarını önlemektedir. Sağlık bilgisi ve sağlık bakımına kolayca ulaşmada bilgisayarlar karar alma şekillerini değiştirmektedir. Bu yeni oluşum sürecinde kaynağa ulaşma, bilgiye ulaşmada zaman kazanma, meslektaşlarla hızlı iletişim ve benzeri sonucu sağlık hizmetlerinde iletişim teknolojileri ve bilgisayarın rolü önem kazanmaktadır. Sağlık bakım profesyonellerinin, değişim ajanı olma sorumluluk ve rolü gereği toplumun sağlık konusunda doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, sağlıkta bilgisayar kullanımı ve önemi ile bu sistemin stratejilerini değerlendirmesi gerekmektedir. Bu makalede sağlık hizmetlerinde bilgisayar kullanımının önemi üzerinde durulmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The widespread use of computer technology as a necessity of the age of information, at medical offices, which aim at protecting and improving the health of healty individuals and making the patients recover at once, not only contributes to the quality of the service, given, but also eases the functions of nurses, pyhsicians and directors and also prevents loss of time. Computers change the way of making decisions, regaring easy reach to medical data. Communication technologies and computers are becoming extremely important with respect to gaining time while reaching the source and data, quick communication with the colleagues and a number of other services. Health care professionals bare the responsibilty of acting as agents of innovation, therefore, they have to regard the use and importance of computer for health care services, especially for the purpose of informing people about health care. This article underlines the importance of the use of computer for health care service. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Sağlık tr_TR
dc.subject Sağlık Bakım Hizmetleri tr_TR
dc.subject Bilgisayar tr_TR
dc.subject Bilgi tr_TR
dc.subject Health tr_TR
dc.subject Health Care Services tr_TR
dc.subject Computer tr_TR
dc.subject Information tr_TR
dc.title Bir Hizmet İşletmesi Olan Sağlık Kuruluşlarında Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayara Dayalı Kayıt Sisteminin Önemi tr_TR
dc.title.alternative The Importance of Computer Use and Computer Based Recording System in Health Institutions as a Services Business tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account