DSpace@Kırklareli

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Recent Submissions

 • Akyıldız, Yasin (Gece Kitaplığı, 2020-06)
  Türkiye’de sosyal hizmetlerin devlet eliyle yürütülmesi ve bu görevin yerine getirilmesi için gerekli örgütsel yapılanmaların oluşturulması 1950’li ve 1960’lı yıllara rastlamaktadır. İmparatorluk bakiyesi uygulamalar ...
 • Akyıldız, Yasin (İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN, 2019-02-19)
  Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun işsizlik, günümüzde bütün ülkelerde görülmektedir. Ülkeler işsizlikle mücadelede makro ve mikro düzeyde politikalar uygulamaktadır. Mikro istihdam politikaları olarak aktif ve ...
 • Akyıldız, Yasin (Akademik Bakış Dergisi, 2019-03-19)
  Günümüzde bir devletin kaderini, bir nevi yok oluşunu ya da gelişmesini, ilerlemesini sağlayacak etkenler arasında ekonomi, finans vb. olgulardan daha önemli ve etkili aktörler bulunmaktadır. Sömürgecilik ana teması altında, ...
 • Akyıldız, Yasin; Abay, Ali Rıza (Yolova Sosyal Bilimler Dergisi, 2017-11-25)
  Vakıf, bir mülkiyetin veya malın tamamen ve kalıcı olarak toplumun ya da insanlığın yararına bırakılmasıdır. Dünü, bugünü bağlamında değerlendirildiğinde vakıf yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsal hale geldiği ...
 • Akyıldız, Yasin (İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-02-15)
  Yoksulluğun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yoksulluğun giderilmesi için yapılan uygulamalar tarihsel süreçte farklılık gösterebilmektedir. Toplumda bulunan değerler sistemi, yardım düşüncesinin oluşumunu ve uygulama ...
 • Kesimli, İffet (Trakya Üniversitesi Yayın, 2017-12-20)
  The aim of this study is to discuss one of the world's biggest automobile manufacturing company's systematic emission test cheating and the impacts of this scandal—Dieselgate. The method comprises the assessment of American, ...
 • Akyıldız, Yasin (LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ, 2017-06-25)
  Toplumsal gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri de bir ülke sınırları içinde yaşayan,paydaş, bireylerin toplumun sunduğu nimetlerden eşit düzeyde yararlanabilme fırsatlarının olmasıdır. Bu bağlamda sosyal politikanın ...
 • Şuva, Mustafa; Uğurlu, Adem; Gökçöl, Cihan (1 st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-10-01)
  This paper presents an investigation and analyzes of wind energy characteristics of a location in Yalova, Turkey and offers some usable options about how to make use of wind of such places. One year hourly wind data in ...
 • Şuva, Mustafa; Gökçöl, Cihan; Uğurlu, Adem (8 th International Ege Energy Syposium (IEESE8), 2016-05-11)
  Aim of this paper is to analyze the wind energy characteristics of a location in Yalova, Turkey and to determine the suitable some usable options about how to make use of wind of such places. One year hourly wind ...
 • Başol, Oğuz; Duyan, Emin Cihan; Etçi, Hilmi (EJOVOC, 2015-05-01)
  Geleneksel anlamda yalnızca hiyerarşik ilerleme olarak tanımlanan kariyer, modern anlamıyla daha çok gelir, sorumluluk, mesleki ve sosyal anlamda daha yüksek saygınlık elde etmeyi ifade etmektedir. 543 öğrencinin katılımıyla ...
 • Çalıyurt, Kıymet Tunca; Kesimli, İffet Görkey (Nasaş Tarım Üretim ve Ticaret A.Ş. Adına, 2015-04-30)
  Bağımsız denetimin amacı, finansal tabloların güvenilirliği hakkında görüşe varmak, bu görüşü ilgi duyan taraflarla paylaşmaktır. Malî tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle ...
 • Kesimli, İffet Görkey; Günay, Süleyman Gökhan (BEH - Business and Economic Horizons, 2011-01-31)
  Objective of this study is to reveal the impact of the recent global economic crisis, triggered in 2007 and unveiled in 2008, on the working capital of real sector in Turkey. Since it is obvious that ratios would help in ...
 • Kesimli, İffet Görkey; Akyol, Ayşe (Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, 2008-10-19)
  Yer Markalaştırma, ‘bir yerin imajının, stratejik yenilik ve koordine edilmiş ekonomik, ticarî, sosyal, kültürel ve hükümet politikaları yoluyla yönetilmesidir’. Farklı kültürleri tanımak isteyen tüketici talebinde artış ...
 • Günay, Süleyman Gökhan; Kesimli, İffet Görkey (Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2011-07-31)
  Global ekonomik kriz (GEK) nedeni ile yükselen piyasalarda 2008 yılının üçüncü çeyreğinde kısa vadeli sermaye çıkısları yasanmıstır. Söz konusu sermaye çıkısları sonucunda Türk Lirası diğer paralar karsısında değer ...
 • Barış, Berkay; Atav, Rıza (Electronic Journal of Vocational Colleges, 2012-12)
  Günümüzde tekstil terbiyesinde önem kazanmaya başlamış olan kavramlardan biri nano-teknolojidir. Tekstil terbiyesinde nano-teknolojik ürünler kullanılarak konvansiyonel yöntemlere kıyasla birçok avantajlar sağlanabilmektedir. ...
 • Akyıldız, Yasin (2013-12-19)
  Sosyal Bilimlerin, kendini kanıtlaması toplumsal sorunlara yönelik oluşturduğu çözümlerle doğru orantılıdır. Sosyal Hizmet alanı içerisinde önemli yeri olan bir alanda yaşlılıktır. İnsanoğlu yaşlılık evresinde biyolojik ...
 • Gökçöl, Cihan; Uğurlu, Adem (EJOVOC, 2012)
  Thermal energy storage (TES) with phase change materials (PCMs) has been one of the main topics in research lately. Although the information is quantitatively enormous, there have not been more studies on its applications ...
 • Gümüş, Metin; Uğurlu, Adem (Applied Energy, 2011-07-23)
  The vehicle engines having gaseous sequential injection systems of liquefied petroleum gas (LPG) are operated on gasoline until the engine coolant reaches the required temperature because the heat of the engine coolant ...
 • Uğurlu, Adem; Öztuna, Semiha (7th International Ege Energy Symposium & Exhibition, 2014-06-18)
  Due to the rapid decline of oil reserves and the environmental regulations that lower the limit values of exhaust emissions released into the atmosphere the car makers and the scientific communities have been accelerating ...
 • Yılmaz, Rana (Ejovoc, 2014-05)
  It is aimed that the negative impacts of mobile phones, computers, microwave ovens, televisions, air conditioners, copiers, base stations, electronic communication networks, radio and television transmitters, ...

View more