DSpace@Kırklareli

Babaeski Meslek Yüksekokulu

Babaeski Meslek Yüksekokulu

Recent Submissions

 • Can, Yeşim (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2019-10-10)
  Türkiye’de hizmetler sektörü içerisinde önemli bir yeri olan bankacılık sektöründe 53 adet banka bulunmaktadır. Rekabetin yüksek olduğu bu sektörde bireylerin banka tercihlerinin nedenleri; oligopol piyasa yapısı özelliklerini ...
 • Canbaz, Serdar; Eyidiker, Uğur; Poyraz, Emel (ocial Sciences Studies Journal, 2019-05)
  İnsanlığın ve birlikte yaşamanın başlangıcına kadar götürülebilecek olan bir olgu olarak karşımıza çıkan siyaset hemen her toplumda önemli bir kurumdur. Özellikle 2000 sonrası süreçte değişen kamu yönetimi anlayışıyla ...
 • Eyidiker, Uğur (International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS) Dergisi, 2019-09-25)
  İnsanlar bireysel olarak veya toplumsal bir yapı içinde, kendilerini etkileyen olaylara karşı tepki verirler. Tepkilerin türü, boyutu ve şekli bireyin cinsiyetine, yaşına, yaşadığı yere, mesleğine, toplum yapısı gibi ...
 • Can, Yeşim; Eyidiker, Uğur (2019-04)
  2003 yılında Türkiye’de yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak gönüllü katılım esasına dayanan bir fonlama sistemiyken, 2017 yılında Otomatik Katılım Sistemi’ne geçiş ...
 • Can, Yeşim; Canbaz, Serdar (Detay Yayıncılık, 2017-05-12)
  Türkiye’de bankacılık sektörü gelişmeye devam ederken, bankaların sundukları ürün ve hizmetleri kullananların sayısı da artmaktadır. Bankaların en temel ürünlerinden olan kredi kartlarının; kullanıcı sayısı, kullanılan ...
 • CAN, Yeşim (Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2012)
  Matematik, ekonomide karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde uzun yıllar bir araç olarak kullanılmıştır. Ekonominin ölçülebilir olgulara sahip olması, matematiksel formülasyonların etkin şekilde kullanılmasına olanak ...
 • Atalay, Muhammet; Yorulmaz, Harun; Önay, Onur; Çinicioğlu, Esma Nur (Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, 2011)
  Türkiye‟de baĢlıca ulaĢım yolu olarak karayollarının kullanılması trafik yoğunluğunda hızlı bir artıĢa neden olmaktadır. Mevcut altyapının hızla artan bu yoğunluğa karĢılık vermekte zorlanmasına ek olarak sürücü ve yayalar ...
 • Çinicioğlu, Esma Nur; Atalay, Muhammet; Yorulmaz, Harun (Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2013-05)
  Türkiye’de başlıca ulaşım yolu olarak karayollarının kullanılması trafik yoğunluğunda hızlı bir artışa neden olmaktadır. Mevcut altyapının hızla artan bu yoğunluğa karşılık vermekte zorlanmasına ek olarak sürücü ve yayalar ...
 • Atalay, Muhammet (2005)
  Son zamanlarda rasyonel fark denklemlerinin çözümlerinin davranışları ile ilgili önemli çalışmalar yapılmasına rağmen, rasyonel fark denklem sistemleri ile ilgili az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, bazı fark ...
 • Yalçınkaya, İbrahim; Çinar, Cengiz; Atalay, Muhammet (Hindawi Publishing Corporation Advances in Difference Equations, 2008)
  We show that every solution of the following system of difference equations xn 1 1 xn 2 / xn 2 − 1 , x 2 n 1 x 3 n / xn 3 − 1 , . . . , xn k 1 xn 1 / xn 1 − 1 as well as of the system xn 1 1 xn k ...
 • Aydın, Musa; Çelik, Enes (Signal Processing and Communications Applications Conference, 2013)
  Meteorolojik olaylar sonucunda ortaya çıkan yağışların önceden tahmin edilerek, zararlarının en aza indirilmesi önemli unsurlardan birisidir. Yerel Meteoroloji radarları bölgesel tabanlı çalıştığı için yağış gibi ...
 • Aydın, Musa; Çelik, Enes (Signal Processing and Communications Applications Conference, 2013)
  Günümüzde tablet üzerine elektronik kalemle yazılan karakterlerin, bilgisayar tarafından tanınması ve sınıflandırılması oldukça kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu çalışmamızda el yazması Assamese kara ...
 • Çelik, Enes; Buldu, Ali (International Educational Technology Conference, 2010)
  Tüm dünyada internetin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması, başlangıçta statik web sayfaları şeklinde hazırlanan web sitelerinin artık ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmesine dolayısıyla dinamik ve etkileşimli web sayfaların ...
 • Çelik, Enes (2014-12-17)
  Günümüzde güvenilir bir şekilde kimlik tespiti hala çözüm bekleyen sorunlar arasındadır. Bu tez çalışması bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere geliştirilen algoritma ile biyometrik kimlik tanımlama ve doğrulama ...
 • Can, Yeşim (2013)
  Kadın işgücünün ekonomik faaliyetlerde aktif bir şekilde rol alması hem ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamakta hem de kadınlara sosyal açı- dan farklılık kazandırmaktadır. Çalışmada kadın işgücünün durumuna ...
 • Can, Yeşim (Trakya Kalkınma Ajansı, 2013-06-28)
  Modern ve sosyal devlet anlayışında ortaya çıkan sosyal hizmetler, yoksulluğun azaltılmasında ve yoksulların korunmasında önemli bir araçtır. Sosyal hizmetlerin temel amacı, yardıma ihtiyaç duyan bireylerin muhtaçlık ...
 • Can, Yeşim; Karataş, Aslı (Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 2007-05)
  Mikro finansman, yoksul ve düşük gelir düzeyindeki kişi, aile veya 1-9 arasında çalışanı bulunan mikro işletmelere sağlanan finansman hizmetleridir. Mikro kredi sağlamak, tasarruf ve sigorta gibi finansal hizmetler sunmak ...
 • Can, Yeşim (EJOVOC, 2013-05)
  Trakya Bölgesi’nin işgücü piyasası genç işgücü arzının yüksek olduğu ve işgücünün çoğunun hizmetler sektöründe istihdam edildiği bir piyasadır. Bölgede tarım üretiminin yapılabileceği alanlar bulunmasına rağmen zamanla ...
 • Dalbudak Hünerli, Duygu (International Burch University, Sarajevo, 2013-05-18)
  „İslâm düşünce tarihinde kader ve irade tartışmaları büyük bir yer tutar.‟ Bu doğrultuda “kader ve irade” kavramları, ilham kaynağını büyük oranda dinî çerçeveden alan klâsik Türk şiirinin de vazgeçilmez temalarından ...
 • Dalbudak Hünerli, Duygu (Universiteti Hena e Plote (Beder) Press, 2013-11-14)
  Osmanlı Devleti içinde, çeşitli etnik ve kültürel unsurlar yüzyıllar boyunca bir arada yaşamıştır. Osmanlı medeniyetinin oluşum ve gelişiminde bu unsurların kuşkusuz çok payı olmuştur. Özellikle Rumeli asıllı şair ve ...

View more