Show simple item record

dc.contributor.author Karakulak, Nigar
dc.date 2019-04-10
dc.date.accessioned 2019-04-11T07:19:01Z
dc.date.available 2019-04-11T07:19:01Z
dc.date.issued 2015-10-08
dc.identifier.citation Karakulak, N. (2015). Renklerde Adlandırma. Yüksek Lisans Tezi. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/774
dc.description.abstract Bu çalışma 2011 yılında yayımlanan TDK Türkçe Sözlük'te yer alan renk adları taranarak hazırlanmıştır. Türkçe Sözlük'te 231 renk adının madde başı olarak yer aldığı tespit edilmiştir.Renk adlarının bilim dalları içerisindeki yeri ve önemi geçmişten günümüze yapılan çalışmalar incelenerek değer-lendirilmiştir. Renk adlarının tek sözcük, söz öbeği veya renk adına nispet i'si getirilmek suretiyle oluştuğu görülmüştür. Türkçe Sözlük'te yer alan renk adları ana renkler ve çevresi, ara renkler ve çevresi, nötr renkler, sıcak ve soğuk renkler, duygun ve soluk renkler şeklinde sınıflandırılmıştır. Renklerin adlandırılmasında benzetme ve esinlenme rol oynar. Adlandırmada bitki, hayvan, araç-gereç, insan vb. gibi temel söz varlığı içinde yer alan somutlaştırma unsurlarına yer verilmiştir. Renk adlarının Türkçe Sözlük' teki ve öneri niteliğindeki tanımlamalar çalışmanın son bölümünü oluşturmuştur. Mevcut renk adlarının dilimizden kaybolmaması ve kültürümüzde yaşatılması için var olan renk adları kayıt altına alınmalıdır. Örgün eğitimde, yabancılara Türkçe öğretirken eğitimcilerin kültür aktarımıyla ilgili olarak renklerin öğretilmesinde hassas davranmaları Türkçenin öğretimi, kullanımı ve zenginliğinin ortaya çıkması bakımından yararlı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Adbilim,Adlandırma, Türkçe Sözlük, Renklerde adlandırma, Somutlaştırma   tr_TR
dc.description.abstract This study is prepared via scanning color names placed in Turkish Dictionary published in 2011.It is determined that there are two hundred and thirty one (231) color names as item base. The importance and place of color names in science fields are evaluated via analyzing studies from past to present. It is seen that color names are created adding suffix of relation (nisba) to a single word, a phrase or a color name. Color names in Turkish Dictionary are classified as base colors, intermediate colors, neutral colors, warm and cool colors, bright and pale colors. Metaphor and inspiration play a role in classification of colors. Naming colors, it is given place to concretizing elements like plant, animal, tool, human which placed in basic vocabulary. Color names in Turkish Dictionary and recommended definitions created the final part of this study. Present color names ought to be recorded in order to be long lasting in our culture and exist in our language heritage. In formal education; teaching Turkish to foreigners, it will be useful if educators are sensitive while teaching colors, which are in accordance with cultural transfer, in terms of teaching Turkish, usage of Turkish and identifying richness of Turkish Language. Key Words: Onomastic, Naming, Turkish Dictionary, Naming Colors   tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Adbilim tr_TR
dc.subject Adlandırma tr_TR
dc.subject Renklerde adlandırma tr_TR
dc.subject Somutlaştırma tr_TR
dc.subject Onomastic tr_TR
dc.subject Naming tr_TR
dc.subject Turkish Dictionary tr_TR
dc.subject Naming Colors tr_TR
dc.title Renklerde Adlandırma tr_TR
dc.title.alternative Naming Colors tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account