KLU Açık Erişim Sistemi

Radyoterapi Uygulamalarında Termolüminesans Dozimetreler ile Doz Dağılımlarının İncelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Aşağıdaki lisans dosyası bu öğe ile ilişkilidir:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess Aksi belirtilmediği sürece bu öğenin lisansı: info:eu-repo/semantics/embargoedAccess