Browsing 2)Tez by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ağzıkara, Remzi (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-09-01)
  Yapmış olduğumuz bu çalışmada 15. yüzyılda yaşamış olan beş divan şairinin Türkçe divanlarındaki şiirleri, ayet ve hadis iktibasları yönünden incelenmiştir. Bu şairlerden üçü devlet adamı, biri kadın şair, biri de ...
 • Ayaz, Erhan (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-18)
  Yerel gazeteler, yayınlandığı bölgeden başlayarak ülke ve dünya gündemine dair çeşitli konulara ışık tutarak yöre halkının aydınlanmasına katkı sağlamaktadır. Çalışmanın ana kaynağını teşkil eden Vatandaş gazetesi, Edirne’de ...
 • Arslan, Ümit (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-03-28)
  Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin bürokratik engellemelere takılmadan, daha hızlı ve daha verimli yönetilmesi için 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Hastaneleri Birlikleri kurulmuştur. Bu birlikler yeni bir ...
 • Marancı, Ahmet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-04-04)
  Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilişkiler 1497 yılında II. Bayezid döneminde başlamış, II. Mustafa döneminde 13 Temmuz 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'ndan sonra hız kazanarak devam etmişti. 1768'de başlayan ...
 • Jumabayewa, Sabina (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-07-27)
  Ruslar, 16. Yüzyılın başlarında Altınordu hakimiyetinden çıkmışlardır. 1552ʼde Kazanʼı, 1556ʼda Astrahan Hanlıklarını ve oranın bölge halklarını da kendi himayeleri altına alan Ruslar, 16. Yüzyılın ortalarından itibaren ...
 • Sekmez, Dilek (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-28)
  Arapça ‘hulk’, Yunanca ‘ethos’, Latince ‘moralitas’ kelimelerine karşılık gelen ahlak; basit anlamı ile toplumdaki bireylerin davranışlarını düzenleyen, iyi davranışlarda bulunup kötü davranışlardan kaçınılması gerektiğini ...
 • Şen, Halil (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-08)
  Yapılan bu çalışma, Abdullah Konbul'un hayatını ve Divânçesi'nin transkripsiyonlu metin çevirisini ve incelemesini temel almaktadır. Çalışma; "Giriş", "Divançenin Transkripsiyonlu Çevirisi", "Sonuç", "Kaynakça", "Orijinal ...
 • Hamişoğlu, Serhat (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09-17)
  Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk roman örnekleri 19. yüzyılda görülmeye başlamıştır. Bu yüzyılla birlikte yeni bir tür olarak ortaya çıkan roman, Türk edebiyatında gelişimini sadece Batı edebiyatlarının etkisiyle değil ...
 • Can, Ahmet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-08-06)
  Tükenmişlik sendromu bireysel ve örgütsel anlamda yıkıcı etkileri olan ve özellikle hizmet sektöründe çalışanların verimliliğini olumsuz anlamda etkileyen bir olgudur. Hizmet sektöründe daha sık görülmesinde, çalışanların ...
 • Güven, Ferhat (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-12)
  Bu çalışmamızda Almanya’da yaşayan Türklerin karşılaştıkları sorunlar (farklı yaşam tarzı, adaptasyon süreci ve bu süreçte karşılaştıkları zorluklar) ele alınmaktadır. Almanya’da yaşayan Türkler gerek iş hayatlarında gerek ...
 • Pehlivan, Nazan (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-03-26)
  1990'lı yıllardan itibaren ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi rejimi önem kazanmıştır. Enflasyon kavramı hem gelişmekte olan ülkelerin hem de gelişmiş ülkelerin ...
 • Altunsoy, Nurullah (2014)
  Gazeteler, yayınlandıkları dönemi bize birinci elden anlatan belgelerdir. Vilayet gazeteleri ise ildeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata dair bir bilgiyi iletirler. Bunlara örnek olarak çalıştığımız Amasya ...
 • Özevren, Melike Sultan (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-13)
  17. yüzyılda Jaubert tarafından hazırlanmış olan gramer kitabı Elements de la Grammaire Turke Avrupa dillerinin Türkçeyle olan münasebetine ışık tutan eserlerden biridir. Latin harfleriyle yazılan bu eserdeki çalışmada ilk ...
 • Saruhan, Onur (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-11-20)
  Bu tez çalışması, Kırklareli ilindeki tek alışveriş merkezinde çalışanların çalışma koşullarını insan onuruna yakışır iş bağlamında incelemektedir. Bu çerçevede, UÇÖ' nün insan onuruna yakışır iş standartlarının dört temel ...
 • Timurtaş, Mehmet Emin (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-23)
  Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılında ortaya çıkan mortgage kökenli finansal kriz, AB ülkelerinde bir borç krizine neden olmuştur. Takip eden yıllar içerisinde AB ülkelerinde ilk olarak Yunanistan'da etkisini ...
 • Kılıçoğlu, Ece Burçin (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-09-01)
  Ayla Kutlu, 1980 sonrası eserler vererek Türk edebiyatında yerini almış, yapıtları arasında özellikle çocuk edebiyatı ürünleri ile dikkat çekmiştir. Bu sebeple çalışmamız çocuk edebiyatı ürünleriyle sınırlandırılmıştır. ...
 • İzer, Özge (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-01-18)
  Çalışmamızın amacı Aysel Özakın’ın roman ve hikâyelerindeki sosyal meseleleri tespit etmektir. Bu çalışma giriş ve sonucun dışında üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmaya zemin hazırlamak için ‘Giriş’ kısmında edebiyat so ...
 • Bulmuş, Selman (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-11-22)
  Bu çalışmanın amacı Denetim, Hata ve Hile ile ilgili literatür taraması yapmak ve Borsa İstanbul’da işlem gören İmalat Sanayi İşletmelerinin denetim raporlarını inceleyerek olumlu görüş dışında verilen görüşlerin gerekçelerini ...
 • Özbek, Ahmet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-31)
  1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının (93 Harbi) kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda neredeyse hiç söz hakkı kalmamıştı. 1878’te imzalanan Ayestafanos ve Berlin antlaşmalarından sonra Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan ...
 • Yapınca, Salih (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-21)
  Bu çalışmada Beyânî-i Karahisârî’ye ait müstensih yazması eser transkripsiyonlu metin olarak hazırlanmış, bilimsel metotlar kullanılarak incelenmiş, şairin edebî kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma üç bölümden ...

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account