DSpace@Kırklareli

Browsing 2)Tez by Issue Date

Browsing 2)Tez by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Eryılmaz, Enes (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2011-07-31)
  Bu tez David Hume’un adalet düşüncesini onun hukuk, ahlak ve siyaset felsefesi arasındaki uyumu inceleyerek değerlendirir. Hume’un hukuk, ahlak ve siyaset kuramlarında adalet kavramının kullanımının genel olarak tutarlı ...
 • Canbaz, Muhammet Fatih (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Dünyada “İslâmi bankalar” olarak adlandırılan ve başlangıcı 1960’lı yıllara dayanan faizsiz bankalar, Türkiye’de 1983’ten 2005 yılı sonuna kadar “Özel Finans Kurumları” olarak hayatını sürdürmüş, 19.10.2005 tarihli 5411 ...
 • Canki, Tayfun (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Çalışmanın esasını Türk edebiyatının mizah ve hiciv ustası Fazıl Ahmet Aykaç’ın Hamid Matbaasından 1927 yılında çıkan Şeytan Diyor ki adlı eserinin Latin harflerine çevirimi ve incelenmesi teşkil etmektedir. Çalışmamızda, ...
 • Baysan, Oğuz (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-03-07)
  Bu çalışma, Sokrates felsefesinde bilgi ve ahlak arasındaki ilişkiye Dilman’ın getirmiş olduğu yorumu irdelemeyi amaçlamaktadır. Sokrates, ahlakın bir bilgi meselesi olduğunu, ahlaki değerlerin kazanılmasında bilginin ...
 • Işım, Burçin (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-03-07)
  Mehmet Behçet Bey (Perim) tarafından yayımlanan Ahâlî gazetesi Millî Mücadele Döneminde önce Edirne’de buranın Yunanlılar tarafından işgali üzerine Sofya’da çıkarılmaya başlanmıştır. Tez çalışmamızın konusu 1920-1922 ...
 • Aksoy, Mutlu (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-04-20)
  Akıl yetisine sahip ve aynı zamanda duyuları aracılığıyla çevresindeki değişmeleri algılayan insan, edindiği tecrübeleri ve bilgileri sınıflandırmak suretiyle belirli bir biçimde düzenler, çokluğu birliğe indirgeyerek ...
 • Erarslan, Alper (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-05-23)
  Schopenhauer?in metafizik sisteminin temelinde yer alan isteme kavramı, Schopenhauer?de yalnızca bilgiyi ve varlığı değil; ahlakı ve eğitimi de açıklayan bir kavramdır. Schopenhauer, eğitim üzerine yazdığı yazılar ile ...
 • Bal, Yasin (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-13)
  Çalışmamızın temelini şair-doktor Halil İbrahim Bahar tarafından Mayıs 1965-Eylül 1977 yılları arasında birinci dizide 36 sayı, ikinci / yeni dizide 108 sayı olmak üzere, toplam 144 sayı yayımlanmış şiir ağırlıklı bir ...
 • Yalçınkaya, Mehmet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-13)
  Bu çalışmamızda ilmî, fikrî, edebî ve tarihî dergilerden biri olan “Mavi Dergisi” incelenmiştir. 1952-1956 yılları arasında aylık olarak yayımlanan ve son sayılarında edebiyat sahasına ağırlığını ortaya koyan dergi; ...
 • Altunsoy, Nazlı (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-07-30)
  Büyük Selçuklu Devleti Türk- İslam Medeniyetinin oluşmasında ve gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Selçuklu sultanları devletin kuruluşundan kısa süre sonra kendilerini Sünnî İslam'ın savunucusu olarak tanıtmış, ...
 • Güler, Gülden (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-08-06)
  1929 yılı sonlarında baş gösteren Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye'yi de olumsuz yönde etkiledi. İktidar partisi olan CHF'nin bazı uygulamaları, özellikle devletçi tavrı, toplumun bazı kesimleri tarafından eleştirilmekteydi. ...
 • Altunsoy, Nurullah (2014)
  Gazeteler, yayınlandıkları dönemi bize birinci elden anlatan belgelerdir. Vilayet gazeteleri ise ildeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata dair bir bilgiyi iletirler. Bunlara örnek olarak çalıştığımız Amasya ...
 • Okumuş, Zeliha (2014)
  Bu tezin konusu asrımızın büyük düşünürlerinden biri olan Muhammed İkbal’in bilgi anlayışıdır. Çalışmamın amacı Muhammed İkbal’in bilgi felsefesi açısından konumunu belirlemek ve onun konuyla ilgili orjinal görüşlerini ...
 • Yalçınöz, Ayşe (2014)
  Aydınlanma düşüncesinin en önemli filozoflarından olan Kant, akla büyük önem vermiştir. Akla olan güveniyle Ebedi Barış’ın gerçekleşebileceğine inanmıştır. Bu düşüncesinin gerçekleşebilmesi için ahlaki ve tarihi ilerlemeyi ...
 • Katı, Esra (2014)
  Para politikasının reel ekonomik büyüklükler üzerindeki etkileri, parasal aktarım mekanizması yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple para politikası uygulamalarının ekonomiyi hangi kanallar üzerinden etkilediği, literatür ...
 • İpek, Edip (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu tez çalışmasında, H.1260 (M.1844) yılında Edirne Eyâleti, Babaeski Kazası'na bağlı olan Dindoru ve El-Hac Hasan Mahalleleri ile Cehillü, Cengerli, Çiftlikler, Doğanca-i Sağir, Dokuzöyük, Göçoba ve Çergenişin Kıptiyan ...
 • Akkuş, Muhammed (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-02-27)
  Tanzimat döneminin önemli gazetelerinden olan Basîret, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları halka duyurmak, dış olayları olduğu kadar iç olayları da okuyucuya aktarmak, batıdaki ve komşu milletlerdeki gelişmeler ile ...
 • Akyay, Kaya Nabi (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-03-06)
  Müzik toplumlar arasında din, dil, ırk ayrımı yapmadan insanları kaynaştıran bir dildir. Müziğin ve müzik aletlerinin ortaya çıkışı, gelişimi, etkileşimi, yaygınlaşması gibi hususların aydınlığa kavuşması elbette etimolojiden ...
 • Boz, Murat (2014-11-27)
  Tarih alanında kentler ile ilgili birçok çalışmanın varlığı bilinmektedir. Ancak bu çalışmada onlardan farklı olarak kent denilen olgunun tek bir yönüne değinmek ya da belli bir kenti ele almak yerine belli bir dönem üzerine ...
 • Altay, Arda (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın temel amacı ABD'de başlayan Mortgage Krizi'nin Avrupa Borç Krizi'ne etkilerini incelemektir. Çalışmanın temel hipotezi Mortgage Krizi'nin Avrupa Borç Krizi üzerinde finans ve ticaret kanalı yoluyla etkili ...

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account