DSpace@Kırklareli

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Recent Submissions

 • Aydın, Murat; Soydemir, Mustafa (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-12)
  Ülkelerin siyasi ve ekonomik gücünü belirleyen unsurlarından birisi olan savunma sanayiinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. ...
 • Arkoç, Orhan; Özşahin, Burak (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Gala Lake national park is an A Class International Wetland and hosts different species of birds and fish. For a sustainable natural life in the park, environmental issues should be monitored. Coastline change detection ...
 • İğret Araz, Seda; Durur, Hülya (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  In this paper, our aim has been to deal with numerical solution of two dimensional hyperbolic boundary value problem. By applying Galerkin method for solution of this problem, numerical results are obtained and these results ...
 • Tulga, İlker; Kılınç, Kadir (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-12)
  Dünya yirminci yüzyılla birlikte hızlı bir endüstriyel gelişim içerisine girmiştir. Bu gelişim medeniyet açısından büyük getiriler sağlamakla birlikte endüstriyel atıkların çevreye olumsuz etkileri göz önüne alındığında ...
 • Altıparmak, Sadettin Cem (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-12)
  High-speed machining (HSM) is one of the commonly implemented recent machining technologies in industrial manufacturing operations. It enables higher efficiency and accuracy by reducing production cost and machining cycle ...
 • Çarkıt, Taner; Alçı, Mustafa (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Elektronik bileşenlerden ve batarya hücrelerinden kaynaklanan elektrokimyasal gürültü, batarya hücrelerinin çekirdeklerinde meydana gelen kimyasal tepkimeler ve/veya değişimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Batarya pil ...
 • Kıyak, İsmail; Boyekin, Tahsin (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-12)
  Yeni teknolojiler ile birlikte LED (Light Emitting Diode, Işık Yayan Diyot) maliyet düşüşü, yüksek etkinlik faktörü ve yüksek renksel geri verim ile birlikte diğer aydınlatma ürünlerinin yerini almaya başlamıştır. Bu ...
 • Tıkız, İsmet; Pehlivan, Hüseyin (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Along with the reduction of fossil fuels, various studies are being carried out on the availability of alternative energy sources. Within the scope of this study, we can evaluate as agricultural and domestic waste; hazelnut ...
 • Tarlak, Hüseyin; İşen, Evren (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Artan nüfus ve beraberinde getirdiği enerji ihtiyacındaki artış günümüzde birincil enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtların hızla tükenmesine ve küresel anlamda zararlı gaz salınımında artışa neden olmaktadır. ...
 • Aşkın, Orhan Onur; Aşkın, Buket; Bakanoğulları, Gülce Bedis; Culum, Sultan (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Pirinç kepeği yağı arzu edilen hafif tat ve aroması ile tüketici beğenisine uygun bir bitkisel yağdır. Ülkemizde fazla kullanımı olmasa da Hindistan, Japonya, Kore, Tayvan ve Çin gibi Asya ülkelerinde yaygın olarak ...
 • Pala Azsöz, Gökben (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Mevlevîlik tarikatı; Selçuklular Devri‟nden başlayarak 30 Kasım 1925 tarihinde “Tekke, zaviye ve türbeler kapatılıp, türbedarlıklar ile şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik vb. birtakım unvanların ...
 • Keskin, Erdinç; Bozdoğan, Kanat Burak (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Bu çalışmada 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ve 18 Mart 2018’de yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) Kırklareli ili için irdelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde ...
 • Bozkurtoğlu, Erkan; Özdamar, Şenel; Kumral, Mustafa (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  Çalıma alanı stratigrafisi Kretase yaşlı bazalt ve bazaltik andezitler ile başlayıp bu kayaçların ayrışması ile oluşan ürünler ile devam eder. Bu istif üzerinde İstanbul’un güneyindeki kayaçların ayrışma ürünü kumlar yer ...
 • İlter, Zülfiye; Ergen, Zehra (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018-06)
  2-Asetil benzofuran metakrilat (ABM) ve stiren (St) benzoil peroksit (Bz2O2) varlığında beş farklı yüzde oranlarında % (10, 30 50, 70, 90) kopolimerler serbest radikallik yoldan sentezlendi. Polimerler, dioksanda çözülüp ...
 • Minsolmaz Yeler, Gülcan; Yeler, Soner (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-12)
  The general aim of this research is to transform the knowledge of biological systems (natural solutions) into architectural knowledge for the design of innovative building skins. The basic questions for research are ...
 • Kurt, Zeynep Açelya; Aközcan, Serpil (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-12)
  İyonlaştırıcı radyasyon uzun süredir kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Radyoterapi, radyasyon tedavisi veya radyasyon onkolojisi olarak da ifade edilen kanser tedavisinde kullanılan temel yöntemlerden biridir. Termolüminesans ...
 • Gök, Saadet Gökçe; Kılınç, Kadir (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-12)
  Cement is one of the commonly used materials in construction projects. In manufacture of Portland cement, clinker, which is the essential component of cement, is ground into smaller particles. During the formation of ...
 • Pelit, Emel; Turgut, Zuhal (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-12)
  An easy, and effective multicomponent synthesis of a highly substituted tetrahydropyridines has been achieved by reaction of different substituted aromatic aldehydes, β-ketoester (methyl acetoacetate), and p-methoxyaniline, ...
 • Uysal Satılmış, Sibel; Ege, Arzu; Türkler, Levent; Tek, Zekai; Popovici, Elizabeth J. (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-12)
  Thermoluminescence (TL) kinetic characterization of cerium (Ce^+3) doped gadolinium aluminum garnet (GAG) prepared by wet chemical synthesis method is presented in this study. Thermoluminescence glow curve of GAG phosphor ...
 • Mülayim, Ali (Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017-06)
  Bu makalenin amacı ortopedik engellilerin mekân içinde yaşadıkları problemlere çözüm önerileri sunmaktır. Bireylerin yapabileceği eylemler engel durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Bu eylemlere göre geliştirilebilecek ...

View more