DSpace@Kırklareli

Browsing 1) Makale by Issue Date

Browsing 1) Makale by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Güney, Ahmet Faruk (Divan İlmi Araştırmalar, 2005)
  Osmanlı Kuruluş dönemindeki tefsir anlayışı ve müfessirleri konu edinmektedir.
 • İnci, Salih (Balkan Araştırmaları Dergisi, 2010)
  Yunanistan, 433 yıl Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra 24 Nisan 1830 yılında bağımsız bir devlet haline gelmiştir. O günden Bugüne iki ülke arasında çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlardan birisi de Fener Rum Patrikhanesi ...
 • Gashi, Feim (Avicena, 2010-03-20)
  Në këtë artikull, duke u bazuar në njërin prej tre definicioneve operative nga “Bota islame”, gjendja e myslimanëve të botës është shqyrtuar në bazë të disa veçorive shoqërore në të tashmen dhe të ardhmen, dhe gjithashtu ...
 • Gashi, Feim (Balkan Araştırmaları Dergisi, 2011-01-12)
  Ölüm istenmese de kaçınılmaz olarak her insanoğlunun tek tek karşılaşacağı bir durumdur. Heidegger’in dediği gibi; “Birçok sorumluluklar başkalarına devredebilir fakat ölüm görevinin bir başkasına devri mümkün değildir.” ...
 • Güney, Ahmet Faruk (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2011-10)
  İbn Sina (ö. 428/1037)’nın İhlas sûresi üzerine yazmış olduğu feslefi tefsir kısa olmasına rağmen kendisinden sonra hem iktibas edilmiş hem de bu tefsir üzerine şerhler yazılmıştır. Böylece İhlâs sûresinin tefsiriyle ilgili ...
 • Kılıç, Ahmet Faruk; Ağçoban, Sıddık (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013)
  19.yy Avrupa aydınlanmasının bütün dünyada düşünce ve yaşam alanlarını etkilemesine modernizm adı verilmektedir. Modernizmin en temel özelliği bilimde akılcılığı, yaşamda ise din dışılığı (profan)esas ...
 • Güney, Ahmet Faruk; Sururi, Ahmet (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2013-10)
  Bu makalede Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik olarak en güçlü olduğu XVI. yy.da yaşamış devrinin en önemli âlimlerinden biri olan Taşköprîzade Ahmed Efendi (ö. 968/1561)'nin Sūretü'l-halâs fî tefsîri sûreti'l-İhlâs ...
 • İnci, Salih (History Studies, 2013-11)
  Bu makalenin hedefi Heybeliada Ruhban Okulu’nda öğrenciler tarafından hazırlanan tezlerin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Ruhban Okulu 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın son çeyreğine kadar (1844-1971/1985) ...
 • Alkan, Uğur (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014)
  Türk din mûsikîsine yönelik yapılan araştırma ve incelemelere bakıldığında tarihsel yaklaşımın X. yüzyıl alt sınırı ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 642 yılındaki Nihavend savaşında Türklerin, Müslüman Araplara ...
 • Akman, Mustafa (Yörünge Aylık Fikir ve Siyasi Analiz Dergisi, 2019-04-01)
  Burada insandan kastımız, düşünce atmosferinde yola koyulan varlık olarak öncelikle bizler ve peşi sıra tabii ki insanlığın başlangıcından bu yana akan insanlık nehrinin filozofları ve peygamberleridir. Filozofları ve ...
 • Akman, Mustafa (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019-06-30)
  Her ilim dalına ait bilginin aktarımı yahut öğrenilmesi ve hatta öğretilmesi ancak o ilmin dayandığı klasik veya temel kaynaklarla mümkündür. Söz konusu kaynakların ise mahiyeti, yazıldığı dönem ve müelliflerinin tavır ...

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account