DSpace@Kırklareli

Şifreleme Algoritmalarının Hızını Etkileyen Faktörler

Show simple item record

dc.contributor.author Aslanyürek, Canan
dc.date 2019-03-20
dc.date.accessioned 2019-03-22T06:09:49Z
dc.date.available 2019-03-22T06:09:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Aslanyürek, C. (2018). Şifreleme Algoritmalarının Hızını Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/554
dc.description.abstract Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ağ üzerinde dolaşan bilgi miktarı günden güne artmakta ve bilgi güvenliği sorunlarını beraberinde getirmektedir. Ağ üzerinde bulunan bilginin istenilen adrese iletimi güvenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Şifreleme/deşifreleme (encryption-decryption) bilgisayar ağlarında verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bilgi güvenliğinde ve dijital imzada açık anahtar şifreleme yöntemlerinden biri olan RSA(Rivest, Shamir, Adelman) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tezin amacı, RSA kriptosisteminin şifreleme ve deşifreleme işlemlerini gerçekleştirme süresini etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Tez çalışmasında öncelikle, şifreleme işlemlerinde kullanılan matematiksel temel kavramlar ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Daha sonra, simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemleri ve kullanılan algoritmalar anlatıldı. RSA kriptosisteminin şifreleme ve deşifreleme işlemlerini gerçekleştirme süresini etkileyen faktörler, şifreleme ve şifre açma sürelerini kısaltmak için kullanılan algoritmalar açıklandı. Bu algoritmaların uygulamaları java programlama dili kullanılarak yapıldı, şifreleme, deşifreleme süreleri hesaplanarak algoritmalar karşılaştırılmıştır. Bu algoritmaların avantajları, dezavantajları irdelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract With the development of technology the amount of information roaming through network is increasing in a daily basis, and this brings about the issues of information security. Transfer of the information the Network should be carried out safely. Encryption/decryption are used to provide safety for the data in computer Networks. In information security and digital signature, RSA (Rivest, Shamir, Adelman) which is an open key encryption method is commonly used. The aim of this thesis is to make a research about factors that have impact upon the encryption/decryption performance time of RSA cryptosystem. In this thesis study, firstly basic mathematical concepts used in encryption systems and the definition of RSA algorithm have been carried out in a detailed manner. Later, factors that affect the encryption/decryption performance time of RSA cryptosystem, and algorithms used to shorten encryption and decipher time have been explained. Lastly, the implementations of these algorithms were made using the java programming language, and the algorithms were compared by calculating the encryption and decryption time. The advantages and disadvantages of these algorithms are discussed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Public Key Cryptosystem tr_TR
dc.subject Asymmetric Encryption tr_TR
dc.subject Açık Anahtar Kriptosistem tr_TR
dc.subject Asimetrik Şifreleme tr_TR
dc.subject RSA tr_TR
dc.subject RSA'da Hız tr_TR
dc.subject Speed of RSA tr_TR
dc.title Şifreleme Algoritmalarının Hızını Etkileyen Faktörler tr_TR
dc.title.alternative The Factors Affecting Speed of Encryption Algorithms tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account