DSpace@Kırklareli

Tarihi Kentlerin Korunmasında, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Getirdiği Sınırlamalar ve Uygulama Sorunlarının Kırklareli Örneğinde İrdelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Eyüboğlu Erşen, Aysun
dc.date 2015-04-21
dc.date.accessioned 2015-09-18T07:35:43Z
dc.date.available 2015-09-18T07:35:43Z
dc.date.issued 2015-09-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/505
dc.description.abstract Kültür varlıkları, tarihi kentlere kimlik veren, kentleri birbirinden ayıran önemli kent bileşenleridir. Kültür varlıklarının bulunduğu alanların korunması, ancak iyi tasarlanmış koruma amaçlı imar planlarının başarısına bağlıdır. Çalışmanın 1. bölümünde konuya ilişkin tanım ve kavramlar verilecektir. 2. Bölümde tarihi kentlerin korunmasında koruma amaçlı imar planları, rolü ve alanda getirdiği sınırlamalar, koruma mevzuatında yer aldığı biçimiyle aktarılacaktır. 3. Bölümde Kırklareli yerleşimi, “Kentsel sit alanı” olarak sınırlandırılan bölgenin konumu ve bu alanda 2001 yılı itibariyle yürürlükte olan “Koruma Amaçlı İmar Planı” uygulamalarına ilişkin sorunlar irdelenecek, öneriler geliştirilecektir. 4. ve son bölümde ise, Kırklareli yerelinde, yapılan araştırma ve görüşmeler sonucunda, Koruma Amaçlı İmar Planı uygulaması ile elde edilecek kazanımlar, yeni yürürlüğe giren mevzuat bağlamında değerlendirilecektir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kırklareli tr_TR
dc.subject Tarihi kent merkezi tr_TR
dc.subject tarihi kentlerin korunması tr_TR
dc.subject koruma amaçlı imar planı tr_TR
dc.title Tarihi Kentlerin Korunmasında, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Getirdiği Sınırlamalar ve Uygulama Sorunlarının Kırklareli Örneğinde İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative THE LIMITATIONS THAT PROTECTIVE CONSTRUCTION PLANS BRING AND THE STUDY OF PRACTICE PROBLEMS IN THE EXAMPLE OF KIRKLARELİ IN TERMS OF PRESERVING HISTORICAL PLACES tr_TR
dc.type Presentation tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account