Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKuzgun, Şerife
dc.date2015-03
dc.date.accessioned2015-03-09T08:47:34Z
dc.date.available2015-03-09T08:47:34Z
dc.date.issued2013-04
dc.identifier.urihttp://www.trakya2023.com/uploads/docs/28062013UiBd0-.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/453
dc.description.abstractHızla değişen ve gelişen bir dünyada kurumlar, çevrelerinde olan ve olması muhtemel gelişmelere duyarlı olmak, stratejilerini ve faaliyetlerini bu değişim ve gelişmelere göre yeniden tanımlamak zorundadırlar. Çünkü günümüzde hesap verebilirlik ve şeffaflık oldukça önemli kavramlardır. Devlet, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halk kısacası yerel veya küresel ölçekte alınan kararlardan etkilenmesi muhtemel tüm gruplar demokrasi ve yönetişim için taleplerde bulunmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz dönemde aktörler ayrı ayrı öneme sahiptir. Her bölgenin kendine özel koşulları vardır ve bu koşullar ancak bölgede bulunan bütün aktörlerin katılımı ile harekete geçirilecektir. Yerel/bölgesel kalkınma anlayışı çerçevesinde kalkınma ve planlama doğrudan merkez tarafından belirlenmemelidir. Çünkü artık yeni düzen yapılanma içinde devletin ve kurumların görevi konuya doğrudan müdahale etmek değil, tüm aktörleri sürece dâhil etmektir. Bu aktörler; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek grupları, odalar, özel sektör kuruluşları gibi çeşitli gruplardır. Böylece halka açık, katılımlı bir karar süreci ve bilgiye dayalı, uzlaşmacı bir yönetim anlayışı sergilenmiş olacaktır. Bu çalışmada yeni düzen yapılanma içerisinde daha da önem kazanan, birlikte yönetmeyi ve katılımı odak noktası kabul eden, yönetişim ve sivil toplum konusuna değinilmektedir. Yönetişim ve sivil toplum konusu artık yalnızca bölge veya ülke bazında düşünülmemeli, uluslararası çerçevede, geniş bir bakış açısı ve katılımcı anlayış ile incelenmelidir. Bu çerçevede çalışmanın teorik bölümünü içeren birinci ve ikinci bölümde giriş bölümünden sonra mevcut durum analizi yapılmıştır. Mevcut durum analizi yapılırken dünyanın, Türkiye’nin ve bölgenin genel durum ve gelişme eğilimleri incelenmiştir. Dünyadan ve ülkemizden başarılı uygulama örneklerine değinildikten sonra konu ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde Trakya Bölgesi Yönetişim ve Özel İhtisas Komisyonu’nun çalışma planı ve metodolojisi ele alınmıştır. Dördüncü bölümde Trakya Bölgesi’nde yönetişim ve sivil toplum GZFT Analizi ile geniş bir şekilde değerlendirilmiştir. Böylece iç analiz olan güçlü ve zayıf yönler ile, dış analiz olan fırsat ve tehditler değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde plan dönemi incelenmiştir. Bu çerçevede öncelikli olarak vizyon belirleme çalışması yapılmıştır. Bölgenin yönetişim ve sivil toplum konusundaki 2023 yılı hedef, strateji, faaliyet ve eylemleri ortaya koyulmuştur. Komisyon üyelerinden plan hedeflerini gerçekleştirmek için yapılması gereken araştırma ve proje önerileri alınmıştır. Son bölümde ise, yönetişim ve sivil toplum konusu genel hatları ile değerlendirilmiş komisyon çalışmaları ve çalışma sürecinde tartışılan konular değerlendirilmiştir.
dc.language.isotur
dc.publisherTrakya Kalkınma Ajansı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectYönetişim
dc.subjectSivil Toplum
dc.subjectTrakya Kalkınma Ajansı
dc.titleYönetişim ve Sivil Toplum -Özel İhtisas Komisyonu Raporu-
dc.typetechnicalReport
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
dc.relation.publicationcategoryDiğer
dc.institutionauthorKuzgun, Şerife


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record