Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYeler, Gülcan
dc.date.accessioned2022-01-20T08:25:43Z
dc.date.available2022-01-20T08:25:43Z
dc.date.issued2021en
dc.identifier.citationYELER G (2021). Sağlık ve Spor için Mekânlar: Fitness Merkezleri ve Salonları. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 4(2), 147 - 162. Doi: 10.53353/atrss.960543en
dc.identifier.issn2645-9116
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.53353/atrss.960543
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4365
dc.description.abstractÖz:Spor aktiviteleri içerisinde fitness, sağlıklı bir yaşam için fiziksel etkinliğin öneminin anlaşılmasıyla sürekli gelişen ve çeşitlenen güçlü bir pazara sahiptir. Kullanıcılarının yaşam kalitelerini yükseltme ve boş zamanlarını eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla tercih edilen fitness, insanların fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve kültürel bakımdan gelişimlerine katkı sağlayarak insan yaşamında önemli yer edinmektedir. Bu yönleriyle fitness sporunun yapıldığı mekanlar/binalar artık bir cazibe merkezi olarak görülmekte, tasarımları insanların daha iyi zaman geçirmeleri ve egzersiz yapmaları için ilham veren, dikkat çekici ve yaratıcı çözümler sunmaya zorlamaktadır. Ancak, fitness merkezleri olarak adlandırılan bu binalar hakkında literatür araştırması yapıldığında, binaların mimari tasarım ilkeleri hakkında kapsamlı bilgilere ulaşılamamaktadır. Çalışmalar, daha çok fitness kavramını spor yönüyle ele almakta ve insan üzerindeki etkileri üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışma, literatürdeki bu boşluğu doldurmak amacıyla, fitness merkezlerini çok yönlü olarak ele almakta, incelenen örnekler üzerinden bu mekânların/binaların binaların tasarımlarındaki yaklaşımları, temel tasarım ilkelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.en
dc.description.abstractAmong sports activities, fitness has a strong market that is constantly developing and diversifying with the understanding of the importance of physical activity for a healthy life. Preferred to improve the quality of life of its users and to spend their spare time in a fun way, fitness takes an important place in human life by contributing to the physical, mental, spiritual, social and cultural development of people. With these aspects, places/buildings where fitness sports are practiced are now seen as a center of attraction, forcing designs to offer remarkable and creative solutions that inspire people to spend better time and exercise. However, when a literature search is made about these buildings, which are called fitness centers, comprehensive information about the architectural design principles of the buildings cannot be reached. Studies mostly deal with the concept of fitness in terms of sports and focus on its effects on humans. In this context, in order to fill this gap in the literature, the study deals with fitness centers from multiple perspectives and aims to reveal the basic design principles and approaches in the design of these spaces/buildings through the examples examined.en
dc.language.isoturen
dc.relation.ispartofGSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciencesen
dc.identifier.doi10.53353/atrss.960543en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.subjectSporen
dc.subjectSağlıken
dc.subjectFitnessen
dc.subjectFitness Merkezien
dc.subjectFitness Salonuen
dc.subjectMimari Tasarımen
dc.subjectSportsen
dc.subjectHealthen
dc.subjectFitnessen
dc.subjectFitness Centeren
dc.subjectFitness Roomen
dc.subjectArchitectural Designen
dc.titleSağlık ve Spor için Mekânlar: Fitness Merkezleri ve Salonlarıen
dc.title.alternativeSpaces for Health and Sports: Fitness Centers and Fitness Roomsen
dc.typearticleen
dc.authorid0000-0002-8259-8071en
dc.departmentFakülteler, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüen
dc.identifier.volume4en
dc.identifier.startpage147en
dc.identifier.issue2en
dc.identifier.endpage162en
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen
dc.institutionauthorYeler, Gülcan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record