KLU Açık Erişim Sistemi

Book Review: Schnall, Dobson and Rosskam (2009), Unhealty Work: Causes, Consequences, Cures, Amityville: Baywood Publications.

Bu öğenin dosyaları:

Aşağıdaki lisans dosyası bu öğe ile ilişkilidir:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

info:eu-repo/semantics/openAccess Aksi belirtilmediği sürece bu öğenin lisansı: info:eu-repo/semantics/openAccess