Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCergibozan, Raif
dc.contributor.authorÖzcan, Yunus
dc.date.accessioned2021-12-12T22:01:34Z
dc.date.available2021-12-12T22:01:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2146-3417
dc.identifier.issn2587-2052
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/26894/284291
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4186
dc.descriptionDergiPark: 284291en_US
dc.descriptionklujfeasen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye işgücü piyasasında kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret ayrımcılığının olup olmadığı 2010 yılı hanehalkı işgücü anketi verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda elde edilen ortak sonuç kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha düşük bir ücrete çalışmakta olduğudur. Bu sonucun veri seti için Türkiye geneli ve bölgesel olarak yapılan analizlerde aynı şekilde sonuçlanması beklenmekte iken, elde edilen sonuçlar farklılıklar göstermektedir. en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜcret ayrımcılığıen_US
dc.subjectİşgücü piyasasıen_US
dc.titleTÜRKİYE İÇİN BÖLGELERE GÖRE ÜCRET AYRIŞTIRMA ANALİZİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIMen_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record