Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErtaç, Çelik
dc.date.accessioned2021-12-12T22:01:33Z
dc.date.available2021-12-12T22:01:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2146-3417
dc.identifier.issn2587-2052
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/599859
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4181
dc.descriptionDergiPark: 599859en_US
dc.descriptionklujfeasen_US
dc.description.abstractAhmet Nafiz Ünalmış ve Mehmet Nuri Parmaksız’ın editörlüğünde Akçağ Yayınları tarafından (2019 yılında) yayımlanan “Türk Birliğinin Mümkün Yolları” adlı çalışmanın seçilmesinin en temel nedenlerinin başında, 1990’lı yılların başında başta uluslararası ilişkiler olmak üzere çeşitli alanlarda üzerinde oldukça tartışılan bir kavram olan “Türk Birliğinin” kitabın inceleme konusu olması gelmektedir. Çalışmayı değerli kılan ve seçilmesine neden olan bir diğer husus ise son dönemlerde gerek karar alıcılar gerekse akademisyenlerin gündeminde üst sıralarda yer almayan ya da daha açık ve doğru ifadeyle 1990’ların başındaki popülaritesini yitiren “Türk Birliği” olgusuna sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri perspektifinde bakmasıdır. Ayrıca kitapta sadece teorik bir perspektif veya taraflı bir ideolojik yaklaşımdan ziyade akademik hassasiyetler çerçevesinde hem teorik hem de pratik boyutu olan ve ayrıca teknik meseleleri inceleyen makaleler de yer almaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Birliğien_US
dc.subjectTürk Dünyasıen_US
dc.titleAhmet Nafiz Ünalmış ve Mehmet Nuri Parmaksız (Ed.). (2019). Türk Birliğinin Mümkün Yolları. Ankara: Akçağ Yayınları.en_US
dc.typearticle
dc.department[KLÜ Yayınları]
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.startpage278en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage280en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record