Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYenihan, Bora
dc.contributor.authorÇakır, Nisan Nur
dc.contributor.authorAlabaşoğlu, Büşra
dc.date.accessioned2021-12-12T22:01:33Z
dc.date.available2021-12-12T22:01:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2146-3417
dc.identifier.issn2587-2052
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/36643/391526
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/460789
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/4180
dc.descriptionDergiPark: 391526en_US
dc.descriptionklujfeasen_US
dc.description.abstractTükenmişlik1970’li yıllardan sonra literatüre girmiş bir kavram olarak mesleki bir tehlikebiçiminde kabul edilmiştir. Çalışanların iş yaşamlarında karşılaştıklarıçeşitli olumsuz duyguları ifade eden tükenmişlik birçok kavramla ilişkilidir.Son yıllarda tükenmişlik ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir bölümü deyaşam doyumu tükenmişlik ilişkisini araştırmaya yöneliktir. İnsanlarınyaşamlarından duydukları mutluluğu ifade eden yaşam doyumu kavramı başta işyaşamı olmak üzere insanların tüm sosyal çevreleri ile ilişkili olarak ortayaçıkmaktadır. Bu çalışma da Kırklareli Üniversitesinde görev yapan AraştırmaGörevlilerinin yaşadıkları tükenmişlik düzeyleri ile yaşam doyumu seviyelericinsiyet faktörü ele alınarak incelenmiştir. Cinsiyet açısından AraştırmaGörevlilerinin tükenmişlik düzeyleri arasında bir farklılık bulunamazken,cinsiyet faktörü dikkate alınmadığında yaşam doyumu ve tükenmişlik düzeyleriarasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırklareli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofKırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecttükenmişliken_US
dc.subjectyaşam doyumuen_US
dc.subjectcinsiyeten_US
dc.titleCİNSİYET FARKLILIĞININ TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record