KLU Açık Erişim Sistemi

Effects of Cooking Methods and Temperatures on Nutritional and Quality Characteristics of Anchovy (Engraulis Encrasicholus)

Bu öğenin dosyaları:

Aşağıdaki lisans dosyası bu öğe ile ilişkilidir:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess Aksi belirtilmediği sürece bu öğenin lisansı: info:eu-repo/semantics/embargoedAccess