KLU Açık Erişim Sistemi

Effects of Packaging Atmospheres on the Quality and Shelf Life of Beef Steaks

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.