Schools / Yüksekokullar

Recent Submissions

 • Karaaslan, İlknur (İnsan&İnsan Bilim, Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, 2015)
  Küreselleşme süreciyle birlikte yaşanan ekonomik krizler, yoksulluk, işsizlik, sosyal dışlanma gibi sorunların artmasına yol açmıştır. Yaşanan ağır sosyo-ekonomik koşullar sosyal güvenlik sistemlerinin de köklü bir kriz ...
 • Karaaslan, İlknur (2014)
  Günümüzde ekonomik sistemin fonksiyonları ve ekonomik güçlerle toplum arasındaki ilişkilerde büyük bir dönüşüm süregelmektedir. Küreselleşme ve neoliberal politikalar, teknolojideki gelişmeler, çalışma hayatındaki değişim, ...
 • Ünsar, Serap; Özdemir, Özlem; Yenici Bulut, Ecehan (Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2019)
  Pulmoner hipertansiyon vasküler değişiklikler ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Pulmoner arterlerin proliferasyonu ve vazokonstriksiyonu sağ kalp yetersizliğine ve ölüme yol açmaktadır. Hastalar genellikle ...
 • Özgören, Ferahnur; Sümer İnci, Burcu; Karabıyık, Nevin (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2010-10)
  Pazarlama alanındaki çalışmalar ilk çağlardan beri uygulanmaktadır. Ancak akademik çalışmaların, 1800’lü yıllarda başladığını söylemek mümkündür. Günümüz dünyasında her yerde var olan pazarlamanın, gelişimi ve geçirdiği ...
 • Özgören, Ferahnur; Bilgen, Ebru; Karabıyık, Nevin (Turkish Migration Conference 2014 Comparative Perspectives and Continuities, 2014)
  Along with globalization, custom of consuming has been changing too. Globalization is adding a new dimension to the immigration case and revealing new terms like mobility, movement, transnationalism, transnational marketing ...
 • Özgören, Ferahnur; Karabıyık, Nevin (1. Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu, 2010-06)
  1960’lı yıllarda öncelikle sanatta ve mimarideki yeni eğilimleri tanımlamak için kullanılan, sonrasında her alana yayılan postmodern kavramının pazarlama bilimini nasıl etkilediğinin anlaşılabilmesi için postmoderni oluşturan ...
 • Özgören, Ferahnur; Sümer İnci, Burcu; Aktan Erdoğmuş, Canan (Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009-10)
  Günümüzün rekabet ortamında farklılık yaratmak ve rakipler arasından sıyrılmak işletmeler için en önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Müşterilerle kurulan iletişim ve elde edilen geri bildirimler, söz konusu farklılığı ...
 • Şahin, Derya; Faikoğlu, Rehat; Şahin, İbrahim; Gökdoğan, Mira Rana; Yaşar, Sibel; Alparslan, Neşe; Dereli, Ebru; Faikoğlu, Gökhan (Adli Tıp Bülteni, 2014)
  Ceza ve tazminat davalarında son yıllarda ciddi artış yaşanan önemli ve çok boyutlu bir kavram olan malpraktis, sağlık personelinin kasıt, kusur ya da ihmal ile uygun girişimde bulunmaması, yanlış tedavi uygulanması ve ...
 • Bilgen, Ebru (İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2012)
  Günümüzde marka topluluğu oluşturma, marka topluluklarına üye olma, yapılan etkinliklere katılma ve marka ruhunu paylaşma yükselen bir trend haline gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, marka topluluklarının önemi, müşteriler ...
 • Bilgen, Ebru (2014)
  Günümüzde global tüketim kültürünün yaygınlaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan kompulsif satın alma gibi rasyonel olmayan tüketim davranışlarının gün geçtikçe daha çok arttığı görülmektedir. Psikolojik, sosyal ve ...
 • Özgören, Ferahnur (İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2013)
  Rekabetin küreselleşmesi ve yoğunlaşması ile birlikte, işletmeler ürünlerle birlikte hizmet sağlamanın ötesine de geçerek müşterilerine eşsiz deneyim sağlama çabası içerisine girmiştir. Dolayısıyla, firmalar, rekabet ...
 • Özgören, Ferahnur (İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2013)
  Son yirmi yılda artan uluslar arası perakende zincirleri sayısı ile birlikte İletişim ve taşımacılık alanlarında yaşanan gelişmeler ve birbirinden farklı tüketim alışkanlıkları ve gelir düzeylerine sahip tüketicilerin ...
 • Özgören, Ferahnur (İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2013)
  Son yirmi yılda artan perakende zincirleri sayısı ile birlikte ortaya çıkan yeni mağaza formatları ve birbirinden farklı tüketim alışkanlıkları ve gelir düzeylerine sahip tüketicilerin varlığının bir sonucu olarak perakende ...
 • Akıncı, Adil (2011)
  Günümüzün hızlı değişen dünyasında, küresel rekabetin her geçen gün arttığı ekonomik ortamda işletmelerin ayakta kalabilmesi, rekabette söz sahibi olabilmeleri ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri, ...
 • Bilgen, Ebru (2006)
  Firmalar gün geçtikçe daha fazla ürünle daha çok pazarda faaliyetlerini çeşitlendirmektedirler. Bu firmaların en önemli sorunlarından biri satış birimleri arasında koordinasyon ve iletişimin sağlanabilmesidir. En ...
 • Özgören, Ferahnur (Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012)
  Günümüzde firmaların tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürünü planlayıp geliştirmesi, fiyatlaması, tutundurması ve etkin dağıtım kanallarıyla kullanıma hazır hale getirmesi çabaları yeterli olmamaktadır. Çünkü ...
 • Özgören, Ferahnur (2007-07-19)
  Sanayi Devrimi ile ülkelerin milli gelirlerinde meydana gelen artışın kişisel gelirlere yansıması kişilerin; kültür, spor, eğlence, turizm ve hobiler gibi boş zaman faaliyetleri için harcadıkları miktarı ve zamanı ...
 • KERTİŞ, SAİME (2005)
  Hastaneler, büyüklük farkı gözetmeksizin çeşitli iç kontrol programlarının uygulanabilirliğini dikkate almalıdırlar. Bu tür programlar belirlenmiş birtakım politika ve prosedürler aracılığıyla hata ve hilelerin ortaya çıkma ...

View more