DSpace@Kırklareli

Browsing Faculty of Theology / İlahiyat Fakültesi by Issue Date

Browsing Faculty of Theology / İlahiyat Fakültesi by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • İnci, Salih (2001)
  Çalışmamızda, Eski Ahid’de yer alan ve peygamberler hakkında birtakım ahlaki zaaflar içeren bölümleri incelemeye çalıştık. Giriş’te yahudilerin kutsal kitaplarını oluşturan Eski Ahid ve sözlü geleneği temsil eden Talmud ...
 • Güney, Ahmet Faruk (Divan İlmi Araştırmalar, 2005)
  Osmanlı Kuruluş dönemindeki tefsir anlayışı ve müfessirleri konu edinmektedir.
 • İnci, Salih (Balkan Araştırmaları Dergisi, 2010)
  Yunanistan, 433 yıl Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra 24 Nisan 1830 yılında bağımsız bir devlet haline gelmiştir. O günden Bugüne iki ülke arasında çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlardan birisi de Fener Rum Patrikhanesi ...
 • İnci, Salih (Yedirenk, 2010)
  Heybeliada Ruhban Okulu, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından (1844), yirminci yüzyılın son çeyreğine (1971) kadar, hem Osmanlı İmparartoluğu hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde Patrikhane’ye bağlı olarak eğitim öğretim ...
 • Gashi, Feim (Avicena, 2010-03-20)
  Në këtë artikull, duke u bazuar në njërin prej tre definicioneve operative nga “Bota islame”, gjendja e myslimanëve të botës është shqyrtuar në bazë të disa veçorive shoqërore në të tashmen dhe të ardhmen, dhe gjithashtu ...
 • Gashi, Feim (Balkan Araştırmaları Dergisi, 2011-01-12)
  Ölüm istenmese de kaçınılmaz olarak her insanoğlunun tek tek karşılaşacağı bir durumdur. Heidegger’in dediği gibi; “Birçok sorumluluklar başkalarına devredebilir fakat ölüm görevinin bir başkasına devri mümkün değildir.” ...
 • Güney, Ahmet Faruk (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2011-10)
  İbn Sina (ö. 428/1037)’nın İhlas sûresi üzerine yazmış olduğu feslefi tefsir kısa olmasına rağmen kendisinden sonra hem iktibas edilmiş hem de bu tefsir üzerine şerhler yazılmıştır. Böylece İhlâs sûresinin tefsiriyle ilgili ...
 • YELEK, KAMİL (İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012)
 • Kılıç, Ahmet Faruk; Ağçoban, Sıddık (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013)
  19.yy Avrupa aydınlanmasının bütün dünyada düşünce ve yaşam alanlarını etkilemesine modernizm adı verilmektedir. Modernizmin en temel özelliği bilimde akılcılığı, yaşamda ise din dışılığı (profan)esas ...
 • Alkan, Uğur (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2013-07-29)
  Bu tez TÜBAP 2012/193 No’lu proje desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı Osmanlı Devletine başkentlik etmiş olan -Bursa/Edirne/İstanbul- illerindeki günümüz “Ezan ve Salât-u Selam” musikisi uygulamalarını ...
 • Güney, Ahmet Faruk; Sururi, Ahmet (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2013-10)
  Bu makalede Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik olarak en güçlü olduğu XVI. yy.da yaşamış devrinin en önemli âlimlerinden biri olan Taşköprîzade Ahmed Efendi (ö. 968/1561)'nin Sūretü'l-halâs fî tefsîri sûreti'l-İhlâs ...
 • İnci, Salih (History Studies, 2013-11)
  Bu makalenin hedefi Heybeliada Ruhban Okulu’nda öğrenciler tarafından hazırlanan tezlerin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Ruhban Okulu 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın son çeyreğine kadar (1844-1971/1985) ...
 • Alkan, Uğur (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014)
  Türk din mûsikîsine yönelik yapılan araştırma ve incelemelere bakıldığında tarihsel yaklaşımın X. yüzyıl alt sınırı ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 642 yılındaki Nihavend savaşında Türklerin, Müslüman Araplara ...
 • Gashi, Feim (2014-01-10)
  Pse njerëzit besojnë? Pse njerëzit besojnë në një fuqi me të fortë se vetvetja, në një fuqi mbinatyrore apo supreme, e njohin atë dhe tregohen besnikë ndaj asaj fuqie, apo pse adhurojnë atë fuqi? Pse disa njerëz përkushtohen ...
 • Akman, Mustafa (2019-02)
  Ferdin genelde doğduğu çevrede bulduğuyla tedeyyün ettiği, vahyin ise evrensel olduğu ve bu çerçevede kişinin, tahrif edilmiş bile olsa bağlandığı bu dinden dolayı, hak mesajla tanışma olanağı bulamadıkça ilahî adalet icabı ...
 • Akman, Mustafa (2019-02)
  Bilindiği üzere 'dinlerin hakikatliği' ve 'nihaî/ebedî kurtuluş' mevzuları günümüzde daha çok 'Dinî Çoğulculuk' genel başlığı altında incelenmektedir. Biz de sonraki bölümde Carullah'ın felsefesine dair ifade edeceğimiz ...
 • Akman, Mustafa (Nida Dergisi, 2019-03)
  Bazı kavramların tümüyle, bir bölümünün ise kısmen tahrifata uğradığı, Kur'an'daki kullanılan anlam ve ilk dönemde üstlendiği fonksiyon ile günümüzdeki kullanımı arasında büyük bir kaymanın olduğu açıktır. Bir lisan içindeki ...
 • Akman, Mustafa (Kayıhan Yayınları, 2019-03-05)
  Kelâm; İmam Hatip Liseleri, Açık Öğretim İlahiyat bölümleri ve İlahiyat Fakültelerinin önemli derslerinden biridir. Bundan dolayı eğitimi de büyük önem arz etmektedir. Bu eğitimi alan öğrencilere katkıda bulunmak için ...
 • Akman, Mustafa (Yörünge Aylık Fikir ve Siyasi Analiz Dergisi, 2019-04-01)
  Burada insandan kastımız, düşünce atmosferinde yola koyulan varlık olarak öncelikle bizler ve peşi sıra tabii ki insanlığın başlangıcından bu yana akan insanlık nehrinin filozofları ve peygamberleridir. Filozofları ve ...
 • Akman, Mustafa (Nida Dergisi, 2019-06)
  Muhyiddin b. Arabî’nin (v.638/1240) düşünceleri ve söylemi, ona yönelik bir muhalefetin doğmasına sebep olmuştur. Ondan sonra, başta onun felsefesinin esasını oluşturan vahdet-i vücûd öğretisi olmak üzere ulûhîyet, nübûvvet, ...

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
 • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account