DSpace@Kırklareli

20.yy Baslarında Rumeli Vilayetlerinin Mali Gücü (1325– 1329/1909–1912)

Show simple item record

dc.contributor.author Öztel, Muharrem
dc.date 2014-07-23
dc.date.accessioned 2014-07-23T07:37:15Z
dc.date.available 2014-07-23T07:37:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/205
dc.description.abstract Bu çalışmada, 20.yy’nin ilk yıllarını içeren bir zaman diliminde, 1909– 1912 yıllarının verileriyle, Osmanlı Devleti’nin Rumeli coğrafyasında yer alan vilayetlerinin sosyoekonomik gücü ve bunun bir yansıması olarak ilgili vilayetlerin devlet maliyesi içerisindeki yeri incelenmiştir. Böylece bu vilayetlerin sosyal, iktisadi ve mali özellikleri incelenerek devlet maliyesi için bir diğerine göre önem dereceleri anlaşılacaktır. Bu çalışmayla ayrıca Rumeli vilayetlerinin, Rumeli dışında kalan iktisadi ve mali açıdan önem arz eden veya öne çıkan diğer vilayetlere kıyasla durumu ortaya konulmuş olacaktır. Bu dönemde devletin idari taksimatı içerisinde toplam 30 vilayet 13 kaza yer almaktaydı. Bu idari birimlerin 6’sı Rumeli’de bulunmaktadır. Bunlar iktisadi ve mali güçlerine göre sırasıyla; Selanik, Edirne, Kosova, Manastır, Yanya ve İşkodra vilayetleridir. 20.yy başlarında bu vilayetler Osmanlı Ekonomisi için diğer birçok vilayete göre ki -bunlar Anadolu başta olmak üzere Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da bulunan vilayetlerdir- sosyoekonomik açıdan nispeten daha fazla gelişmiş, devletin önemli miktarlarda vergi gelirleri elde edebildiği, nüfus olarak da yine diğer vilayetlere göre daha fazla yoğunluğa sahip vilayetlerdir. Bu vilayetlerle ilgili olarak; nüfus miktarı, nüfus yoğunluğu, coğrafi büyüklük, Devlet Hazinesi’ne olan katkı ve Hazine’den alınan payların yer aldığı tablolar oluşturulmuştur. İncelediğimiz bu idari birimler, hazırlanan tablolarda yer alan veriler doğrultusunda değerlendirilirken, iktisadi ve mali güç bakımından önem derecelerine göre incelenmişlerdir. Rumeli vilayetlerinin diğer vilayetlere göre değerlendirilebilmesini sağlamak için de bütün idari birimlerin bir arada yer aldığı tablolar oluşturulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Rumeli Vilayetleri tr_TR
dc.subject 20. yüzyıl tr_TR
dc.subject Rumeli Vilayetleri Ekonomisi tr_TR
dc.title 20.yy Baslarında Rumeli Vilayetlerinin Mali Gücü (1325– 1329/1909–1912) tr_TR
dc.title.alternative Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, cilt 2, Kırklareli 1–2 Ekim 2010 tr_TR
dc.type Other tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account