Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTekne, Kamelya
dc.date.accessioned2021-12-12T16:49:36Z
dc.date.available2021-12-12T16:49:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1309-4688
dc.identifier.issn1309-4173
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.9737/hist.2020.962
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBNE5EazNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/2030
dc.description.abstractTarihi şekillendiren siyasî koşullar sonucu muhtelif devirlerde anayurtlarından ayrılarak Polonya’ya yerleşen Tatar Türklerinin bu coğrafyadaki geçmişi XIV. yüzyıla uzanmaktadır. Geldikleri bu topraklarda hüsn-i kabûl görmüşler ve millî kimliklerini korumakla birlikte zaman içinde yerel unsurlarla da bütünleşmişlerdir. Polonya’daki Türk-Tatar toplumu iki dünya savaşı arası dönemde organize olmuş bir topluluk olarak varlık göstermiştir. Bu dönemde içtimaî faaliyetlerin bir uzantısı olarak yayıncılık sahasında kendilerine bir alan açmışlardır. Bu alanın içeriğini dolduran yayınlardan biri olan Rocznik Tatarski dergisi Polonya Tatarlarının kültür tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan birini teşkil etmektedir. Çalışmamızın amacı II. Polonya Cumhuriyeti döneminde (1918-1939) yayımlanan Rocznik Tatarski dergisini tanıtarak söz konusu yayın muhitindeki Tatar yazarlar ve yazıları hakkında bilgi vermektir.en_US
dc.description.abstractThe history of Tatar Turks, who left their homeland and settled in Poland in various periods as a result of the political conditions that shaped the history, presence in this geography XIV. dating back to the century. They were welcomed in these lands from which they came from and, while maintaining their national identity, they also integrated with local elements over time. The Turkish?Tatar society in Poland existed as an organized community in the period between the two world wars. During this period, as an extension of social activities, they opened up a space for themselves in the field of press. Tatar Yearbook, which is one of the publications filling the content of this field, is one of the most important sources about the cultural history of Polish Tatars. The aim of our study is to introduce the Tatar Yearbook journal published in the period of the Second Polish Republic (1918-1939) and to give information about the Tatar autors and their writings in the publication areaen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofHistory Studiesen_US
dc.identifier.doi10.9737/hist.2020.962
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titlePolonya Tatarlarının Matbuat Hayatından: Rocznik Tatarski (Tatar Yıllığı)en_US
dc.title.alternativeFrom the Press Life of Polish Tatars: Rocznik Tatarski (Tatar Yearbook)en_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage3199en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.endpage3221en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTekne, Kamelya


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record