DSpace@Kırklareli

Faculty of Arts and Sciences / Fen Edebiyat Fakültesi

Faculty of Arts and Sciences / Fen Edebiyat Fakültesi

Recent Submissions

 • Gülçay Yeniçırak, Çiğdem (2019-08-07)
  Uzmanlık çalışmalarının temel amacı, belirli bir alanda olağanüstü beceriler sergileyen insanları diğerlerinden ayıran özellikleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır (Ericsson ve Smith, 1991, s.2). Uzman performansını ...
 • Yiğit, Ali (RumeliDE, 2019-03)
  Çok sayıda eseriyle, Amerika’nın sürgün roman ve deneme yazarı Henry James, hem 19. yy sonu hem de 20. yy başlarına tanıklık eden bir yazar olarak, ABD’de modernizme geçiş süreci hakkındaki algımızın zenginleşmesine önemli ...
 • Gülçay, Çiğdem; Cangöz, Banu (2019-07-04)
  The main objective of this study is to investigate the effects of the emotional content of an event and participants’ perspective on the memory and eye-track measurements for central and peripheral details. Event memory ...
 • Gülçay, Çiğdem (2019-07-03)
  Bu araştırmanın temel amacı, bir olayın duygusal içeriğinin ve katılımcıların bakış açısının merkezi ve çevresel detaylara ilişkin bellek ve göz izleme ölçümleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmaya, Hacettepe ...
 • Gülçay, Çiğdem (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018-01)
  Uzmanlık (expertise) çalışmalarının temel amacı, belirli bir alanda olağanüstü ya da üstün becerilere sahip insanları diğer insanlardan ayıran özellikleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır (Ericsson ve Smith 1991: 2). ...
 • Gülçay, Çiğdem; Cangöz, Banu (Journal of Eye Movement Research, 2016-02-23)
  The main objective of this study is to investigate the effects of the emotional content of an event and participants’ perspective on the memory and eye-tracking measurements for central and peripheral de-tails. The data ...
 • Rodop, Şeyma (2015-07-09)
  Bu çalışmanın amaçları, kardeş ilişki kalitesi ile çocukların uyum problemleri arasındaki ilişkide evlilik çatışmasının biçimlendirici ve evlilik çatışması ile çocukların uyum problemleri arasında ebeveyn ...
 • Ekmekçi, Ramazan (Filomat, 2018)
  In this paper, the concept of graded diextremity is defined on textures as a generalization of diextremities on textures and some properties of graded diextremity are obtained. It is shown that each graded diuniformity ...
 • Keskin, Gamze (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (FLSF), 2019-05)
  Ontolojik kanıt, Anselmus’un düşünce tarihinde ilk kez öne sürdüğünden bu yana, Tanrı’nın varlığına dair sunulan kanıtlar arasında, pek çok filozofu kendisine çeken konulardan birisi olagelmiştir. Genellikle savunanından ...
 • Keskin, Gamze (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-30)
  Kant, kendisinden önce gelen felsefi geleneği eleştirerek, on yıllık bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkardığı eseri Saf Aklın Eleştirisi ile kendisinden sonraki dönemi kuşku götürmeyecek kadar derinden etkiledi. ...
 • Keskin Yurdakurban, Gamze (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09-28)
  Bu tezde, Kant’ın, Yargı Gücünün Eleştirisi’nde en geniş haliyle ele aldığı estetik anlayışı ve romantisizm dönemi ile bu dönemin Kant felsefesi ile bağlantısı üzerinde durulmuştur. Bu anlamda, çalışmamız, Kant felsefesinin ...
 • Özçelik, Tarık (History Studies, 2013-01)
  XVII. Yüzyıl başlarında yeniçeri ocağında yetişen ve ocak ağalığına kadar yükselme başarısı gösteren Köse Mehmet Ağa, Sultan IV. Murat’ın iktidarının sallandığı cülus meselesinde gösterdiği sağlam duruş ile O’nun hayatını ...
 • Taştan, Erdoğan (2015-03-20)
  İsmâîl Rüsûhî Ankaravî‟nin Mesnevî Şerhi, 17. yüzyılın ilk çeyreğinde telif edilen ve hem yazıldığı dönemde hem de kendinden sonraki dönemlerde Mesnevî'nin anlaşılması için sıklıkla başvurulan en önemli şerhlerden biridir. ...
 • Taştan, Erdoğan (2005-12-18)
 • Taştan, Erdoğan (Turkish Studies, 2013-12-15)
  Klasik şiirimizin güçlü temsilcisi Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn adlı mesnevisi, edebiyatımızın en önemli eserlerinden biridir ve şu ana kadar çeşitli araştırmacılar tarafından ele alınıp farklı yönleriyle birçok incelemenin ...
 • Taştan, Erdoğan (Turkish Studies, 2012-12)
  Şeyh Galib, klasik Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Şiirlerinde Sebk-i Hindi akımının tesirleri görülen Galib, Divan’ı ve Hüsn ü Aşk’ı ile gerek yaşadığı çağda gerek kendinden sonraki dönemlerde yetişen ...
 • Gündüz, Ali Osman (Anıtkabir Derneği, 2011-03)
  Bu makale; Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği değerden, müziğin hayatta olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğu gerçeğinden bahsetmektedir.
 • Gündüz, Ali Osman (KLÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Web Sitesi, 2013)
  Bu makalede Türklerin Bulgaristan’dan Türkiye’ye olan göçleri esnasındaki serüvenleri kronolojiye uygun olarak anlatılmıştır. İlk önce 1989 öncesi yapılan bütün göçlere kısaca değinilmiş, sonrasında 1989 göçünü hazırlayan ...
 • Gündüz, Ali Osman (Anıtkabir Derneği, 2011-06)
  Bu makale Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençlik kavramı üzerine yapılmış bir çalışmadır.
 • Şener, Ümmü Şahin; Şener, Ersin (2013)
  A problem for electromagnetic fields is considered by a direct analytical time-domain method called Evolutionary Approach to Electromagnetics (EAE). The problem is solved analytically in compliance with a causality principle. ...

View more