Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇapku, Ahmet
dc.date.accessioned2021-12-12T16:49:21Z
dc.date.available2021-12-12T16:49:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-3387
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVMU56RXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1905
dc.description.abstractBatıcılık düşüncesi Osmanlının son döneminden günümüze kadar etkisi devam eden bir akımdır. Sözü edilen akımın önde gelen temsilcilerinden Abdullah Cevdetin konuya dair düşünceleri, günümüz Türk düşüncesinin gidişatını, konumunu, tarihi derinliğini ve irtibat noktalarını anlamak için önem arz eder. Batıcılık konusunda Abdullah Cevdetin düşünce dünyasında din-bilim-felsefe kavramları merkezi bir yer tutar. Bu çalışmada Batılılaşma bağlamında modern Batı aklı ve bu aklın, felsefe anlayışı olarak son dönem Türk düşünürlerinden Abdullah Cevdetin düşünce dünyasına yansıması ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractThe thought of westernism is a movement that has been influential from the late Ottoman era to the present. The ideas of Abdullah Cevdet on this subject, who is one of the leading representatives of the aforementioned movement, carry importance for an understanding of the way, position, and historical depth of contemporary Turkish thought, as well as its connection points. With regard to the idea of westernism, the terms of religion, science, and philosophy hold a central place in the thought of Abdullah Cevdet. In this study, modern western reason and its influence on the thought of, one of the late Ottoman intellectuals, Abdullah Cevdet will be examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofKutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmalarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleBAtıcılık düşüncesi çerçevesinde abdullah cevdet'te din-bilim-felsefe ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between religion, science and philosophy in abdullah cevdet within the framework of the thought of westernismen_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.endpage195en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇapku, Ahmet


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record