Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakırel, Yasin
dc.contributor.authorYetkin, Mehmet
dc.date.accessioned2021-12-11T19:41:42Z
dc.date.available2021-12-11T19:41:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtH7CIu4Gsj69qRPK9jn60uCcFKHR-edYmOkFSBrdawNE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1549
dc.descriptionYÖK Tez: 630548
dc.description.abstractDünya'da olduğu gibi Türkiye'de de aile işletmeleri ülke ekonomisinde büyük bir paya sahiptir. Ancak bu işletmeler ekonomik, kültürel veya sosyal nedenlerden dolayı uzun ömürlü olamamaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, kuşaklar bağlamında devir sürecinin incelenmesi suretiyle sürdürülebilirliğe engel teşkil edebilecek etmenlerin neler olduğunun açıklanması ve bunlara getirilebilecek çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Kırklareli'nde faaliyet gösteren aile işletmelerinin sahipleriyle mülakatlar gerçekleştirilmiş ve konu hakkındaki görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kurucuların ve vârislerin mensubu oldukları kuşağın özellikleri, davranış biçimlerini etkilemekte ve işletmenin sürdürülebilirliği noktasında belirleyici rol oynamaktadır.
dc.description.abstractFamily businesses have an essential place not only in Turkey's economy but also in the whole world. However, these businesses can't survive due to social reasons such as economic, cultural or individual behavioral differences. In this study, in which qualitative research method is adopted, it is aimed to explain what are the factors that can prevent sustainability by examining the succession process in the context of generations and to offer solutions to them. Interviews were performed with the owners of family businesses in Kirklareli and their opinions were received on the subject. According to the findings obtained the characteristics of the generation that the founders and successors belong to affect their behavioral attitudes and play a determining role in regard of the sustainability of the business.
dc.language.isotur
dc.publisherKırklareli Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectİşletme
dc.subjectBusiness Administration
dc.subjectAile işletmeleri
dc.subjectFamily enterprises
dc.subjectAile şirketleri
dc.subjectFamily businesses
dc.subjectKuşak farklılıkları
dc.subjectGenerational diversity
dc.subjectKuşaklararası aktarım
dc.subjectIntergenerational transmission
dc.subjectKırklareli
dc.subjectKırklareli
dc.subjectSürdürülebilirlik
dc.subjectSustainability
dc.titleAile işletmelerinin kuşaklararası devri: Kırklareli'nde kurucu ve vârisler üzerine bir araştırma
dc.title.alternativeTransgenerational succession of family firms: A research regarding founders and successors in Kırklareli
dc.typemasterThesis
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage128
dc.relation.publicationcategoryTez
dc.institutionauthorYetkin, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record