KLU Açık Erişim Sistemi

Elektronik Yapılarda DFT Tabanlı Hesaplamalar ve Nano-Düzeydeki Molekül Bağıntılarının İletim Katsayısı

Bu öğenin dosyaları:

Aşağıdaki lisans dosyası bu öğe ile ilişkilidir:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

info:eu-repo/semantics/openAccess Aksi belirtilmediği sürece bu öğenin lisansı: info:eu-repo/semantics/openAccess