Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyıldız, Yasin
dc.date2020-09-26
dc.date.accessioned2020-10-27T11:45:21Z
dc.date.available2020-10-27T11:45:21Z
dc.date.issued2020-09-26
dc.identifier.citationAKYILDIZ, Y.(2020). İŞKUR’un İstihdam Hizmetleri ve Bütünleşik Yaklaşım. İCHES 2. Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi (25-26 Eylül 2020) Antalya/Türkiye. Özet Kitabı
dc.identifier.urihttps://kongre.akademikiletisim.com/files/iches2/iches2_ozet_kitapcigi.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1400
dc.description.abstractÖzet İŞKUR hizmetleri, yapısal sorunlar sonucunda oluşan işsizliğin giderilmesine yönelik hizmet örgütlenmelerini içermektedir. Bu düzeydeki işsizlik hizmetleri, iş analizleri, iş gücü analizleri, mesleki eğitim, aracılık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılmaktadır. İşsizliğin birey, aile, toplum düzeyinde olumsuz etkileri değerlendirildiğinde mevcut hizmetlerin işsizliğin etkilerini ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı görülmektedir. Verilen hizmetlerde işsizliğin yapısal sebeplerinin açmış olduğu sorunların giderilmesine yönelik uygulamalar direkt olarak istihdam odaklı olmakta bu süreçte ise bireyin bireysel potansiyelleri, işsizliğin birey ve ailesi üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. İşsizliğin toplumda yaşayan her birey için farklı etkiler oluşturduğu düşünüldüğünde başta birey, aile ve toplum kalkınmasına yönelik bütünleşik hizmetlerin oluşturulması bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; işsizliğin ortaya çıkardığı kompleks sorunların çözümlenebilmesi için bütünleşik istihdam hizmetlerine olan ihtiyacın ortaya koyulmasıdır. Araştırma İŞKUR hizmetlerinin Türkiye’deki tarihi gelişim süreci ve 2019 raporu kapsamında yer alan “Öneri, Karşılaşılan Risk ve Tedbirler” kısmının değerlendirilmesini kapsamaktadır. Araştırma kapsamında İŞKUR hizmetleri tarihsel süreçte ve 2019 Raporu kapsamında doküman analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca rastgele örnekleme yoluyla İŞKUR müdürlükleri aranarak görevli personelle sosyal çalışmacı çalıştırılıp çalıştırılmadığı sorulmuş bu kapsamda telefon görüşmesi yapılmıştır. Araştırmacı ayrıca yerel yönetimlerde çalıştığı dönemdeki mesleki deneyimlerini de çalışmanın verilerinin desteklenmesi için kullanmıştır. İŞKUR hizmetlerinin tarihsel gelişimi kapsamında ve 2019 raporunda öne çıkan temel unsur personel niteliğidir. Personel niteliğinin yetersiz olması insan sorunlarına yönelik mesleki müdahaleler konusunda uzman olmayan bireylerin çeşitli sertifika programları kapsamında eğitilerek istihdam edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bütüncül bakış açısı bireyin biyopsikososyal bir varlık olduğunu ve işsizliğin bireysel, sosyal ve toplumsal sorunlara yol açtığını kabul ederek, bu sorunların çözümlenmesi adına mesleki müdahaleler kapsamında hizmetlerin sunuma geçirilmesini zorunlu kılar. Belirtilen bağlamda işletme, çalışma ekonomisi veya herhangi bir lisans mezunu olmak şartlarıyla İŞKUR’a alınan personellerin hizmet içi eğitim kapsamında “İş ve Meslek Danışmanlığı” unvanı verilerek istihdam hizmetlerinin yürütülmesi, işsizlik gibi kompleks bir sorun karşısında mesleki müdahalelerin yapılması noktasında yetersiz kalmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Çalışma, İşkur, İşsizlik
dc.language.isotur
dc.publisherAsos Yayınevi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectSosyal Çalışma
dc.subjectİşkur
dc.subjectİşsizlik
dc.titleİŞKUR’un İstihdam Hizmetleri ve Bütünleşik Yaklaşım
dc.typepresentation
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
dc.relation.publicationcategoryDiğer
dc.institutionauthorAkyıldız, Yasin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record