Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Aydın
dc.date2020-06-25
dc.date.accessioned2020-06-25T07:12:11Z
dc.date.available2020-06-25T07:12:11Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.citationÜNAL, Aydın, (2020), Gençlerin Destinasyon Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, Cilt: 3, Sayı: 1, ss. 42-50.
dc.identifier.urihttp://www.joghat.org/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1374
dc.description.abstractDestinasyonlar konaklama, ulaşım, yeme içme, vb. çok çeşitli turistik ürünlerin ve hizmetlerin bileşiminden oluşan ürünlerdir. Çok bileşenli bu turistik ürünlerin seçim süreçlerinde, tavsiye kararlarında ve turistlerin memnuniyetlerinin sağlanmasında da çok fazla sayıda faktör belirleyici olabilmektedir. Bu çalışmada genç turistlerin destinasyon seçim kararlarında dikkate aldıkları faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 460 anket formu 1 Kasım 2019-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Kırklareli ilinde yaşayan ve daha önce en az bir kez turistik faaliyetlere katılmış ve bu kapsamda bir destinasyonu ziyaret etmiş 18-24 yaş grubunda yer alan katılımcılara yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Yapılan analizler (SPSS) sonucunda gençlerin ilgili araştırma ifadelerinden destinasyona yönelik kaliteli ve uygun havayolu ulaşım imkânlarından, destinasyon hakkındaki sosyal medya araçlarındaki bilgilerin varlığından, destinasyon hakkında arkadaş ve sosyal çevre tavsiyelerinden, destinasyon gece hayatı ve eğlence olanaklarından, destinasyondaki kaliteli ve uygun fiyatlı konaklama olanaklarından ve destinasyonun alternatif turistik çekiciliklerin varlığından etkilenmeleri oldukça yüksek ve olumlu düzeyde gerçekleşmiştir.
dc.description.abstractDestinations are products that consist of a combination of a wide variety of touristic products and services such as accommodation, transportation, food and beverage, etc. Many factors can be determinant in the selection processes, recommendations and tourist satisfaction of these multi-component touristic products. In this study, it is aimed to determine the factors that young tourists take into consideration in destination choice decisions. 460 questionnaire forms prepared within this context were delivered to the participants who were in the 18-24 age group and lived in Kırklareli and who had participated in the touristic activities at least once and had visited a destination, between November 1, 2019 and February 1, 2020 by face to face communication. As a result of the analyzes (SPSS), it was determined that the quality and appropriate airline transportation opportunities for the destination, the availability of information in the social media tools about the destination, the friends and social environment advice about the destination, the destination nightlife and entertainment opportunities, the quality and affordable accommodation opportunities in the destination, and the presence of alternative tourist attractions of the destination affected the young people at a very high and positive level.
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofJournal of Gastronomy, Hospitality and Travel
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDestinasyon Pazarlaması
dc.subjectDestinasyon Seçim Süreci
dc.subjectGenç Turistler
dc.subjectKırklareli
dc.subjectTürkiye
dc.subjectDestination Marketing
dc.subjectDestination Choosing Process
dc.subjectYouth Tourists
dc.titleGençlerin Destinasyon Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
dc.title.alternativeA Research on Determination of the Factors that Affect the Youth’s Destination Choices
dc.typearticle
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.institutionauthorÜnal, Aydın


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess