Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarataş, Fatih
dc.contributor.authorKoyuncu, İsmail
dc.contributor.authorTuna, Murat
dc.contributor.authorAlçın, Murat
dc.date2020-04
dc.date.accessioned2020-04-29T07:08:56Z
dc.date.available2020-04-29T07:08:56Z
dc.date.issued2020-04-18
dc.identifier.citationKarataş, F., Koyuncu, İ., Tuna, M. ve Alçın, M. (2020). Bulanık Mantık Üyelik Fonksiyonlarının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi. Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi 1, (1). 1-9 ss.
dc.identifier.urihttp://dergipark.org.tr/tr/pub/bibted/issue/53797/708160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1336
dc.description.abstractBu çalışmada, gerçek zamanlı Bulanık Mantık uygulamaları için gauss, triangular (üçgen), trapezoidal (yamuk), generalized bell-shaped (genelleştirilmiş çan eğrisi) üyelik fonksiyonlarının matematiksel modeli referans alınarak 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı standardına uygun FPGA (Field Programmable Gate Array-Alan Programlanabilir Kapı Dizileri) tabanlı gauss, üçgen, yamuk ve çan eğrisi üyelik fonksiyonu üniteleri tasarlanmıştır. Tasarım VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language-Çok Yüksek Hızlı Tümleşik Devre Donanımı Tanımlama Dili) ile kodlanmış ve Xilinx ISE Design Suite programı kullanılarak sentezlenmiştir. Tasarlanan ünitelerin test edilebilmesi amacıyla testbench dosyaları oluşturulmuştur. Bu test verilerinden elde edilen sonuçlar ile Matlab tabanlı nümerik sonuçlar karşılaştırılmış ve hata değerleri hesaplanmıştır. Place&Route işleminin ardından FPGA tabanlı Gauss Üçgen, Yamuk ve Çan eğrisi üyelik fonksiyonlarına ait ünitelerin maksimum çalışma frekansları elde edilmiştir. Place&Route işleminin ardından FPGA tabanlı Gauss üyelik fonksiyon ünitesinin maksimum çalışma frekansı 304.534 MHz, Üçgen üyelik fonksiyon ünitesinin maksimum çalışma frekansı 245.031 MHz, Yamuk üyelik fonksiyon ünitesinin maksimum çalışma frekansı 599.664 MHz ve Çan eğrisi üyelik fonksiyon ünitesinin maksimum çalışma frekansı 185.086 MHz olarak elde edilmiştir.
dc.description.abstractIn this study, FPGA (Field Programmable Gate Array) based gauss, triangular, trapezoidal and generalized bell-shaped membership function units are designed for real-time Fuzzy Logic applications in accordance with the 32-bit IEEE-754-1985 floating-point number standard by referring to the mathematical model of gauss, triangular, trapezoidal and generalized bell-shaped membership functions. The design was coded in VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) and synthesized using Xilinx ISE Design Suite program. Testbench files were created in order to test the designed units. The results obtained from this test data were compared with Matlabbased numerical results and error values were calculated. Following the Place&Route operation, the maximum operating frequencies of the units belonging to FPGA based gauss, triangular, trapezoidal and generalized bell-shaped membership functions were obtained. After the Place&Route operation, the maximum operating frequency of FPGA based gauss membership function unit was got as 304.534 MHz, the maximum operating frequency of FPGA based triangular membership function unit was achieved as 245.031 MHz, the maximum operating frequency of FPGA based trapezoidal membership function unit was obtained as 599.664 MHz and the maximum operating frequency of FPGA based generalized bell-shaped membership function unit was got as 185.086 MHz.
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofBilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi (BIBTED)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectBulanık Mantık
dc.subjectBulanıklaştırma
dc.subjectÜyelik Fonksiyonları
dc.subjectFPGA
dc.subjectVHDL
dc.subjectFuzzy Logic
dc.subjectFuzzification
dc.subjectMembership Functions
dc.titleBulanık Mantık Üyelik Fonksiyonlarının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi
dc.title.alternativeImplementation Of Fuzzy Logic Membership Functions On FPGA
dc.typearticle
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess