DSpace@Kırklareli

Denetim Raporlarının Yayınlanma Süresinin İncelenmesi: BİST Şirketleri İçin Bir Uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.contributor.author Mozeikçi Aktaş, Aysun
dc.date 2020-02-06
dc.date.accessioned 2020-03-27T10:37:44Z
dc.date.available 2020-03-27T10:37:44Z
dc.date.issued 2020-02-05
dc.identifier.citation Güleç, Ö. F. & Mozeikçi, A. A. (2020). "Denetim Raporlarının Yayınlanma Süresinin İncelenmesi: BİST Şirketleri İçin Bir Uygulama", Mali Çözüm Dergisi, 157, 125-144 tr_TR
dc.identifier.issn 1303-5444
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1322
dc.description.abstract Finansal raporlamanın zamanlaması, kurumsal finansal tablo bilgilerinin karar vermede faydalı hale getirilerek, finansal bilgilerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kullanıcılara sunulmasını gerektiren önemli bir niteliksel özelliktir. Raporlamadaki gecikmeler bilginin kullanılabilirliğini azaltır. Bu nedenle şirketler kazançlarını ilan etmeden önce denetim raporunun açıklanması gereken tarihe kadar beklerler. Bu durum denetim raporlarının, bilginin faydalılığını belirlemede hayati bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, 2017 yılı için 123 finansal ve finansal olmayan şirketten oluşan bir örneklemle denetim raporu gecikmesinin temel belirleyicileri için ekonometrik bir model oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, işletme büyüklüğü, kârlılık, dualite ve sektör değişkenleri ile denetim raporu gecikmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte, finansal kaldıraç oranı ile denetim raporu gecikmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The timing of financial reporting is an important qualitative feature that requires the presentation of financial information as quickly as possible, making the corporate financial statement information useful in decision making. Delays in reporting reduce the availability of information. Therefore, companies wait until the date on which the audit report should be disclosed before declaring their earnings. This suggests that audit reports play a vital role in determining the usefulness of information over time. In this study, an econometric model is established for the main determinants of audit reporting lag with a sample of 123 financial and non-financial companies for 2017. According to the results, there is a statistically significant relationship between firm size, profitability, duality and industry variables and audit reporting lag. However, there is no significant relationship between financial leverage ratio and audit reporting lag. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Mali Çözüm Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Denetim Raporu Gecikmesi tr_TR
dc.subject Zamanlılık tr_TR
dc.subject Borsa İstanbul tr_TR
dc.subject Audit Reporting Lag tr_TR
dc.subject Timeliness tr_TR
dc.subject Borsa Istanbul tr_TR
dc.title Denetim Raporlarının Yayınlanma Süresinin İncelenmesi: BİST Şirketleri İçin Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Investigation of Audit Reporting Lag: An Application For BIST Companies tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account