DSpace@Kırklareli

Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları

Show simple item record

dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.date 2020-01-18
dc.date.accessioned 2020-03-27T10:25:24Z
dc.date.available 2020-03-27T10:25:24Z
dc.date.issued 2020-01-15
dc.identifier.citation Güleç, Ö. F. (2020). "Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 59, 253-274 tr_TR
dc.identifier.issn 1307 - 6639
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1321
dc.description.abstract Bağımsız denetime yeni bir bakış açısı kazandıran kilit denetim konuları denetçi raporlarının popülaritesinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 2017 yılında uygulamaya giren BDS 701 “Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi” standardının gelişim süreci ve uygulama alanı incelenmiştir. Bu kapsamda, kilit denetim konularına (KDK) yönelik muhasebe paydaşlarının görüş ve düşüncelerinin ortaya konulması amacıyla 242 muhasebe öğretim elemanı ve meslek mensubuna anket uygulanmıştır. Çalışmada katılımcılara 18 tane 5’li likert tipi ifade sorusu, 1 açık uçlu soru ve 5 demografik soru yöneltilmiş ve elde edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların büyük bir bölümü, KDK bildiriminin denetim kalitesine pozitif yönde katkı sağlayacağını düşünmekte ve denetim raporlarının daha şeffaf, güvenilir ve iletişim değerinin yüksek olacağını ifade etmektedir. Buna ek olarak, KDK’ların bildirilmesinin denetçi üzerinde cezai, hukuki ve maliyet anlamında çeşitli baskı unsurları oluşturabileceği beyan edilmiştir. Ayrıca, denetim raporlarında KDK’ların sunulmasının denetçinin iş yükünü artıracağı ancak denetim raporlarının yayınlanması sürecinin olumsuz etkilenmeyeceği çalışmanın diğer sonuçları arasında yer almaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The key audit matters that give a new perspective to independent audit play a major role in increasing the popularity of auditor reports. In this study, the development process and application area of ISA 701 “Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report” which was put into practice in 2017 was examined. In this context, a questionnaire was applied to 242 accounting teaching staff and members of accounting profession in order to reveal the opinions of the accounting stakeholders regarding the key audit matters (CAM). In the study, 18 5-point Likert-type questions, 1 open-ended question and 5 demographic questions were asked to the participants to be used in statistical analyses. According to the results, a large part of the participants think that the CAM notification will contribute positively to the quality of the audit and the audit reports will be more transparent, reliable and communication value of reports will be higher. In addition, it is declared that the notification of CAMs might create various pressure on the auditor such as litigation risk, audit fine, audit cost and workload. The participants state that the CAM notification would not adversely affect the timeliness of the audit reports. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject BDS 701 Kilit Denetim Konuları tr_TR
dc.subject Bağımsız Denetim tr_TR
dc.subject Uluslararası Denetim Standartları tr_TR
dc.subject IAS 701 Key Audit Matters tr_TR
dc.subject Independent Auditing tr_TR
dc.subject International Auditing Standards tr_TR
dc.title Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları tr_TR
dc.title.alternative Key Audit Matters in Independent Auditing from the Perspective of Professional Accountants tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account