DSpace@Kırklareli

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde Konsolidasyon Kavramının Gelişimi ve Konsolidasyon Teorileri

Show simple item record

dc.contributor.author Temiz, Hüseyin
dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.contributor.author Öztürk, Erkan
dc.date 2020-02-13
dc.date.accessioned 2020-03-27T10:24:09Z
dc.date.available 2020-03-27T10:24:09Z
dc.date.issued 2019-12-30
dc.identifier.citation Temiz, H., Güleç, Ö.F., & Öztürk, E. (2019). "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde Konsolidasyon Kavramının Gelişimi ve Konsolidasyon Teorileri", 4. Uluslararası Muhasebe Finans ve Denetim Konferansı, 225-245. tr_TR
dc.identifier.isbn 978-975-374-255-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1320
dc.description.abstract Konsolide finansal tablolar, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının varlıklarının, borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu bir gruba ait finansal tablolardır. Konsolidasyon, finansal tabloların geniş bir perspektiften değerlendirilmesi, ana ortaklığa ait daha anlamlı finansal sonuçlar üretmesi ve denetim sürecini kolaylaştırması açısından önemli bir süreçtir. Literatürde konsolidasyona yönelik farklı yaklaşımlar konsolidasyon teorileri ile ifade edilmiştir. Bu çalışmada konsolidasyon kavramı ve tarihsel süreci ilgili finansal raporlama standartları ve konsolidasyon teorileri ışığında ele alınarak konsolidasyon teorileri incelenmiştir. Ana ortaklık teorisi, mülkiyet teorisi ve ekonomik birim teorilerinin ele alındığı çalışma da tam konsolidasyon ve oransal konsolidasyon örnek uygulamalarına yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Consolidated financial statements are the financial statements of a group in which the assets, liabilities, shareholders' equity, income, expenses and cash flows of the parent company and its subsidiaries are presented as one entity. Consolidation is important specifically when it comes to evaluate the financial statements from a broad perspective, produce more meaningful financial results of the parent company and faciliate the audit process. Different approaches related to consolidation are expressed by consolidation theories in the literature. In this study, consolidation concept and its historical process are discussed in the light of related financial reporting standards and consolidation theories. Parent company theory, entity theory and proprietary theory are examined and full consolidation and proportional consolidation applications are presented. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher 4. Uluslararası Muhasebe Finans ve Denetim Konferansı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Konsolidasyon tr_TR
dc.subject TFRS 10 tr_TR
dc.subject Ana Ortaklık Teorisi tr_TR
dc.subject Ekonomik Birim Teorisi tr_TR
dc.subject Mülkiyet Teorisi tr_TR
dc.subject Consolidation tr_TR
dc.subject IFRS 10 tr_TR
dc.subject Parent Company Theory tr_TR
dc.subject Entity Theory tr_TR
dc.subject Proprietary Theory tr_TR
dc.title Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde Konsolidasyon Kavramının Gelişimi ve Konsolidasyon Teorileri tr_TR
dc.title.alternative Development of the Consolidation Concept and Theories of Consolidation in the Framework of International Financial Reporting Standards tr_TR
dc.type Presentation tr_TR
dc.type Presentation tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account