Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEyidiker, Uğur
dc.contributor.authorPoyraz, Emel
dc.date2020-02-12
dc.date.accessioned2020-02-12T12:05:12Z
dc.date.available2020-02-12T12:05:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationUğur Eyidiker ve Emel Poyraz. Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Kırklareli Örneği , VIII Internaional Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series - IBANESS-, Edirne, 29-30 September 2018
dc.identifier.urihttp://ibaness.org/conferences/edirne_2018/ibaness_edirne_proceedings_draft_10.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1307
dc.description.abstractYerel yönetimler karar organları o coğrafi alan içinde yaşayan halk tarafından seçilen, ihtiyaç duyulan hizmetleri yerine getiren vatandaşa en yakın idarelerdir. Yerel yönetimler denilince akla gelen en önemli kamu tüzel kişilerinin başında belediyeler gelir. Belediyeler yerel, müşterek ihtiyaçların karşılanması bakımından önemli bir konuma sahiptirler. Belediyelerin ihtiyaçları karşılamak için yerine getirdiği hizmetler ülkeden ülkeye, şehirden şehre farklılık gösterebilmektedir. Ülkelerin tarihsel geçmişi, yönetim yapısı, gelişmişlik düzeyleri yerel yönetimlere bakış açıları bu farklılıkları ortaya çıkaran temel sebepler olabilmektedir. Belediyeler her yerde aynı hizmeti verseler bile yerel nüfusun ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri farklılaşabilmektedir. Belediyelerin hizmet verdiği coğrafi alan, demografik yapı, vatandaşların eğitim düzeyleri, ekonomik farklılıklar hizmet algısını değiştirebilmektedir. Bu değişikliklere göre belediyeler hizmet kalitesini arttırarak yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayıp vatandaşın memnuniyetini arttırabilmelidirler. Vatandaşların memnuniyetinin artması belediye yönetimine olan güvenin artmasına huzurlu bir toplumsal yaşamın sürmesine ve vatandaşın bağlılık duygusunun yükselmesine neden olabilmektedir. Çalışma ile amaçlanan Kırklareli Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet durumunun ölçülebilmesidir. Bu durumun ölçülebilmesi için anket çalışması yapılıp veriler SPS programı ile analiz edilmiştir.
dc.description.abstractDecision-making bodies of local administrations are elected by the public who live in that geographical area. Besides, the local administrations are the institutions who are closest to the citizens for fulfilling the required services. The essential issue on the local administrations is the municipalities that are the most important public legal entities. Municipalities have a significant role in satisfying the local common requirements. Municipalities’ services that supply the needs may vary between countries and cities. Historical background, management structure, development level and perspectives to the local methods of countries may be the main reasons that reveal those differences. The desire and expectations of the local population may become diversified even if the municipalities give the same service everywhere. The geographic area where the municipality service in, demographic structure, educational background of citizens and the differences in economic indicators can change the service perception. With reference to these changes, the municipalities should be able to increase the satisfaction of citizens by satisfying the needs of the local community. Increasing the satisfaction of citizens may cause increasing the trust in municipality management, surviving a peaceful life and also increasing the sense of belonging of the citizens. The purpose of this study was to measure the satisfaction of citizens within the boundaries of Kırklareli Municipality. A questionnaire study was applied to measure the issue: the data were analyzed by SPSS.
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofIBANESS
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBelediye
dc.subjectHizmet
dc.subjectVatandaş
dc.subjectMemnuniyet
dc.subjectMunicipality
dc.subjectService
dc.subjectCitizen
dc.subjectSatisfaction
dc.titleBelediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Kırklareli Örneği
dc.title.alternativeA Field Research on Evaluating The Service Satisfaction From Municipal Services: The Case Study of Kırklareli Municipalty
dc.typepresentation
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
dc.relation.publicationcategoryDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess