DSpace@Kırklareli

Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Turizm Verileri Açısından İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Atalay, Muhammet
dc.date 2020-01
dc.date.accessioned 2020-02-11T12:46:38Z
dc.date.available 2020-02-11T12:46:38Z
dc.date.issued 2019-12-31
dc.identifier.citation Atalay, M . (2019). Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Turizm Verileri Açısından İncelenmesi. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 2 (2) , 103-115 . tr_TR
dc.identifier.issn 2667-4378
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1305
dc.description JEL Codes: C38, L83, Z32 tr_TR
dc.description.abstract Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de turizm ekonomide önemli yer tutan sektörlerdendir. Bu çalışmada, illerin turizm istatistiklerine göre kümelenerek benzerlik ve farklılıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yöntem olarak Ward tarafından önerilen birleştirici hiyerarşik kümeleme tekniği kullanılmıştır. Uzaklık ölçütü olarak kareli Öklid uzaklığı kullanılmıştır. Ziyaretçi konaklama istatistikleri yanında illerin turizm kapasitelerini gösteren değişkenler de analize dâhil edilmiştir. Yabancı ve yerli ziyaretçiler için kümeleme ayrı ayrı yapılarak illerin farklı ziyaretçi türlerinde benzerlikleri incelenmiştir. Bulgulara göre, Antalya ve İstanbul hem yabancı hem yerli ziyaretçi istatistikleri bakımından diğer illerden daima ayrışmaktadır. Yabancı ziyaretçiler açısından iller benzer turizm potansiyellerine göre kümelenirken yerli ziyaretçiler açısından farklı turizm potansiyelindeki iller aynı kümelerde bulunabilmektedir. Bu sonuç yabancıların deniz, kültür, doğa turizmi gibi tasniflere göre ziyaret tercihleri yaptıklarını göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract As in all countries, in Turkey, tourism is one sector holds an important place in the economy. In this study, it is aimed to reveal the similarities and differences by clustering the provinces according to tourism statistics. The unifying hierarchical clustering technique proposed by Ward was used as a method. Squared Euclidean distance was used as the distance measure. In addition to visitor accommodation statistics, variables showing the tourism capacities of the provinces are also included in the analysis. Clustering was made for foreign and domestic visitors, and the similarities of the provinces in different types of visitors were examined. According to the findings, Antalya and Istanbul always differ from other provinces in terms of both foreign and domestic visitor statistics. In terms of foreign visitors, provinces are clustered according to their similar tourism potentials, while in terms of domestic visitors, provinces with different tourism potentials can be located in the same clusters. This result shows that foreigners make visit preferences according to the classifications such as sea, culture and nature tourism. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Ekonomi Maliye İşletme Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Çok Değişkenli İstatistikler tr_TR
dc.subject Kümeleme tr_TR
dc.subject Hiyerarşik Yöntemler tr_TR
dc.subject Turizm tr_TR
dc.subject Multivariate Statistics tr_TR
dc.subject Clustering tr_TR
dc.subject Hierarchical Methods tr_TR
dc.subject Tourism tr_TR
dc.title Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Turizm Verileri Açısından İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination of Cities in Turkey with Cluster Analysis According to Tourism Data tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account