KLU Açık Erişim Sistemi

Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Turizm Verileri Açısından İncelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.