Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇiçek, Hüseyin
dc.contributor.authorEyidiker, Uğur
dc.contributor.authorPoyraz, Emel
dc.date2020-02
dc.date.accessioned2020-02-11T12:36:26Z
dc.date.available2020-02-11T12:36:26Z
dc.date.issued2018-11
dc.identifier.citationHüseyin Çiçek, Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz. Belediye İdarelerinin Hukuksal Statüsü Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu- UYSAD-, İstanbul, 17-19 Kasım 2018.
dc.identifier.urihttp://uysadsempozyum.org/uysad2018/wp-content/uploads/2019/01/International-Conference-on-Management-and-Social-Sciences_2018-1.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1304
dc.description.abstractKamu hizmetlerinin kamu ilkeleri ölçüsünde, doğrudan kamu kuruluş ve kurumları tarafından yerine getirilmesi alışılagelmiş bir durumdur. Günümüzde kamu hizmetlerinin yerine getirilişinde özel girişimciliğin de etkinliğinin arttığı görülebilmektedir. Bu etkinliğe rağmen kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirdiği hizmet yoğunluğu devam etmektedir. Kamu hizmetleriyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve örgütlenmeyle ilgili birtakım sorumlulukları da bulunmaktadır. Hizmetlerin ve sorumlulukların değişen toplum, nitelik, ekonomik ve sosyal davranışlar nedeniyle tek bir merkezden yerine getirilmesini zorlaşabilmektedir. Merkezi yönetimlerin bu iş ve sorumluluk yükünün altından kalkabilmesi için bazı hizmetlerin mahalli idareler tarafından gördürülmesi kaçınılmaz hale gelebilmektedir. Demokratik ilkelerin uygulanabilirliliği açısından da önem arz eden mahalli idarelerin etkinliği, vatandaşın tercihlerinin ve isteklerinin daha kolay ilgili idari yönetimlere ulaşmasını sağlayabilmektedir. Belediyelerin idari ve karar organlarının halk tarafından seçilmesi, vatandaşlara en yakın yönetimlerden biri olması kurulurlarken iyi bir hukuki zemine dayandırılmalarını gerekli kılar. Bu çalışma ile amaçlanan Türkiye’de yerel yönetimlerin en önemli idarelerinden biri olan belediye idarelerinin Osmanlı’dan günümüze hukuksal altyapısını ortaya koyabilmektir.
dc.description.abstractIt is customary for public institutionst of fulfill public institutions and organizations in accordance with public principles. Nowadays, it can be seen that the efficiency of private entrepreneurship has increased in the performance of public services. Despite this activity, the service density of public institutions and organizations continues. Public institutions as well as public institutions and organizations have some responsibilities related to administration and organization. Services and responsibilities can be difficult to fulfill from a single center due to changing society, quality, economic and social behaviors. In order to overcome the burden of work and responsibility of the central administrations, it may be inevitable that some services will be seen by the local administrations. The effectiveness of local administrations, which are important in terms of the applicability of democratic principles, can enable the citizen's preferences and wishes to reach the administrative administrations more easily. The selection of the administrative and decision-making bodies of the municipalities by the public makes it necessary for them to be based on a good legal ground when they are to be one of the closest administrations to the citizens. This study aimed at Turkey from the Ottoman Empire to the present day, one of the most important authorities of the municipal administration of local authorities to reveal the legal infrastructure.
dc.language.isotur
dc.publisherUYSAD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBelediye
dc.subjectHukuk
dc.subjectYerel Yönetim
dc.subjectHizmet
dc.subjectDemokrasi
dc.subjectMunicipality
dc.subjectLaw
dc.subjectLocal Government
dc.subjectService
dc.subjectDemocracy
dc.titleTürkiye’de Belediye İdarelerinin Hukuksal Statüsü Üzerine Bir Değerlendirme
dc.title.alternativeAn Evaluation on the Legal Status of Municipal Administrations in Turkey
dc.typepresentation
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
dc.relation.publicationcategoryDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess