Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCanbaz, Serdar
dc.contributor.authorEyidiker, Uğur
dc.contributor.authorDemirkol Geroğlu, Gülsen
dc.date2020-02-06
dc.date.accessioned2020-02-07T07:32:30Z
dc.date.available2020-02-07T07:32:30Z
dc.date.issued2016-12-31
dc.identifier.citationSerdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, "Üniversite Öğrencilerinin Hayata Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Yıl 7, Sayı 7, 2016, s. 1-12.
dc.identifier.urihttp://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/052/AKMYOSBDsayi7.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1285
dc.description.abstractBu çalışmada amaç üniversite öğrencilerinin hayat bakışlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla anket çalışmasıyla birincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma sunulmuştur. Araştırmanın evrenini Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tesadüfî örnekleme yoluna başvurularak öğrenciler rastgele seçilmiştir. Toplam 200 anket değerlendirmeye uygun bulunarak, normal dağılım testi gerçekleştirilmiştir. Böylece üniversite öğrencilerinin hayata bakışları ortaya konmaya çalışılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin hayata bakış açılarını şans, kader, eğitim, tecrübe gibi faktörlerin etkilediği görülebilmektedir. Öğrenciler tüm ölçekte %70 oranında şansın %80 oranında kaderin hayatlarına yön verdiğini düşünmektedirler. Kendi başlarına doğru karar verebildiklerini %87 oranında savunmaktadırlar.%69 oranında dini inancın zorlukları yenmek için gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Üniversite öğrencileri hayata bakışlarının her şeye rağmen olumlu olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler liyakata dayalı bir sistem istemektedirler.
dc.description.abstractThe aim of this study was to clarify the outlook on life of college students. For this purpose, based on primary data from a survey conducted research were presented. Kırklareli universe of the study consisted of students Babaeski Vocational School. In this context, referring to the way the students were randomly selected random sampling. A total of 200 are deemed appropriate for evaluation, normal distribution test performed. Thus, perspectives on the lives of college students by working to reveal the findings are evaluated. It can be seen as the result of the research that such factors as chance, destiny, education and experience affected the university students’ point of view about life. Students think that in the whole scale their life is directed by 70 percent (%70) luck and 80 percent (%80) destiny. %87 of them claim that they can take their own decisions correctly. %69 declare that religious is necessary to overcome difficulties.University students stated that their point of view about life is positive despite everything. Students want a system based on merit.
dc.language.isotur
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Akşehir MYO
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÖğrenci
dc.subjectÜniversite
dc.subjectHayata Bakış
dc.subjectStudent
dc.subjectUniversity
dc.subjectLife Perspective
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Hayata Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
dc.title.alternativeA Study of The Evaluation of University Students Life Perspective
dc.typearticle
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
dc.relation.publicationcategory[Belirlenecek]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess