Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇiçek, Hüseyin
dc.contributor.authorCanbaz, Serdar
dc.contributor.authorEyidiker, Uğur
dc.date4-02-20
dc.date.accessioned2020-02-06T08:03:35Z
dc.date.available2020-02-06T08:03:35Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.citationÇiçek, H., Canbaz, S. ve Eyidiker, U. (2016). İşkoliklik Üzerine Kırklareli'de Bir Araştırma, TSMMM Odası Sosyal Bilimler Dergisi, Şubat , Sayı 5.
dc.identifier.urihttp://www.tsmmmososyalbilimler.org/upload/files/2_Iskoliklik.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1258
dc.description.abstractBu çalışmada Kırklareli ilinde faal halde bulunan, muhasebe mesleği ile uğraşan kişilerin iş koliklik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle iş koliklik üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Birincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma sunulmuştur. Araştırmanın evrenini Kırklareli?de faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler oluşturmaktadır. Bu kapsamda toplam 108 anket değerlendirmeye uygun bulunarak, DUWAS işkoliklik ölçeği, Cronbach?s Alpha güvenirlik testi, t testi, Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi, One-Way ANOVA testi, Tukey HSD testleri gerçekleştirilmiştir. Böylece Kırklareli ölçeğinde işkoliklik düzeyleri ortaya konulmaya çalışılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada tüm ölçekte % 70,76 oranında bir işkoliklik düzeyine ulaşılmıştır.
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to detect workaholism levels of the individuals who are actively engaged in accounting profession in Kirklareli province. In this study, first an evaluation on workaholism is made. The research conducted according to the primary data is presented. Independent accountants and financial advisors constitute the research population of the research. 108 questionnaires in total in this scope have been found appropriate for evaluation, DUWAS work addiction scale, Cronbach's reliability test, t test, Kolmogorov–Smirnov normality distribution test, One-Way ANOVA test, Tukey HSD test have been conducted. In this way, workaholism levels in Kirklareli province are attempted to be revealed and the data collected is analyzed. It has been concluded in the study conducted that the level of workaholism in the whole scale is %70,76.
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofTekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİşkoliklik
dc.subjectAşırı Çalışma
dc.subjectKompulsif Çalışma
dc.subjectİşkoliklik Düzeyi
dc.subjectWorkaholism
dc.subjectExcessive Working
dc.subjectCompulsive Working
dc.subjectWorkaholism Level
dc.titleİşkoliklik Üzerine Kırklareli'de Bir Araştırma
dc.title.alternativeA Research About Workaholism in Kırklareli
dc.typearticle
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess