Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Yeşim
dc.contributor.authorEyidiker, Uğur
dc.date2020-02-04
dc.date.accessioned2020-02-06T07:59:52Z
dc.date.available2020-02-06T07:59:52Z
dc.date.issued2019-12-31
dc.identifier.citationCan, Y., Eyidiker, U. (2019). Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye'de Gelişiminin İzlenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (4), 4, 626-642 ss.
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/fesa/issue/51577/647987
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1257
dc.description.abstractOtomatik Katılım Sistemi, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2017 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olmak üzere gönüllü katılım esasına dayalı olarak ortaya çıkan bireysel emeklilik sistemi, kanundaki bu değişiklikle zorunlu katılım esasına dayalı olarak da çalışmaya başlamıştır. Otomatik katılım, bireysel emeklilik sisteminin mikro ve makro amaçlarına uygun olarak bireylerin tasarruf düzeyini artırmaya yönelik bir hamledir. Bu çalışmanın amacı, otomatik katılım sisteminin yaklaşık üç yıl içerisindeki gelişimini incelemektir. Bunun için, sistemle ilgili resmi veri açıklama konusundaki tek yetkili kurum olan Emeklilik Gözetim Merkezi’nden elde edilen veriler yardımıyla değerlendirme yapılmıştır. Otomatik katılım sisteminde, katılımcıların sertifika devam oranlarının %51 civarında olduğunu ve sisteme genelde 25-34 yaş grubu çalışanların devam ettiğini gösteren veriler dikkat çekmektedir. Çalışmanın sonunda, otomatik katılım sisteminde üst yaş sınırının 45 olarak belirlenmesi, katılımcıların iki ay içerisinde cayma haklarını kullanması gibi özellikler de değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.
dc.description.abstractAlong with the amendment made in 2017 on the Individual Pension Savings and Investments System Law of Turkey (Law No. 4632), the launch of Auto-Enrollment System took effect. The individual pension system, which was established on the basis of voluntary participation as a complement to the social security system in Turkey, has also started to operate on the basis of compulsory participation with this amendment in the law. Automatic participation is an attempt targeting to raise the savings level of individuals in compliance with micro and macro goals of the individual pension system. The aim of this study is to examine the development of the automatic participation system in approximately three years. For this purpose, the system was evaluated with the help of the data obtained from the Pension Monitoring Center which is the only authorized institution for official data disclosure. In the Auto-Enrollment System, the data showing that the certificate continuity rates of the participants are around 51 percent and that the 25-34 age group employees generally continue in the system are remarkable. At the end of the study, features such as determining the upper age limit in the automatic participation system to be 45 and using the right of withdrawal of the participants within two months were also evaluated and suggestions were made
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofFinans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTurkey
dc.subjectIndividual Pension System
dc.subjectAuto-Enrollment System
dc.subjectTürkiye
dc.subjectBireysel Emeklilik Sistemi
dc.subjectOtomatik Katılım
dc.titleBireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye'de Gelişiminin İzlenmesi
dc.title.alternativeA Follow-Up of The Development of Auto-Enrollment System in Turkey Within The Framework of The Individual Pension System
dc.typearticle
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess