DSpace@Kırklareli

Muhasebede Firma Yaşam Döngüsü Kavramı: Literatür İncelemesi

Show simple item record

dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.date 2019-12-31
dc.date.accessioned 2020-02-03T15:51:18Z
dc.date.available 2020-02-03T15:51:18Z
dc.date.issued 2019-12-30
dc.identifier.citation Güleç, Ö. F. (2019). Muhasebede Firma Yaşam Döngüsü Kavramı: Literatür İncelemesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (4), 979-1007.http://dx.doi.org/10.31460/mbdd.566553. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-258X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1234
dc.description.abstract Firma yaşam döngüsü teorisi muhasebe alanında uzun yıllardır çalışılan ve işletmelerin daha homojen bir şekilde gruplandırılmasını sağlayan önemli bir analiz tekniğidir. Firma yaşam döngüsü, pazarlama ve mikroekonomi teorilerinden türetilen ve firmaların tıpkı canlı bir organizma gibi çeşitli yaşam döngüleri olduğunu ileri süren ve deterministik olmayan bir kavramdır. İşletmelerin yaşam döngüsü evresinin doğru ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi, alınacak finansal ve finansal olmayan kararlar üzerinde son derece etkilidir. Bu çalışmanın temel amacı, firma yaşam döngüsü teorisinin gelişim sürecini ele alarak literatürdeki çalışmaları konularına göre incelemektir. Bu kapsamda, öncelikle temel firma yaşam döngüsü modelleri ve tanımlayıcı çalışmalara yer verilmiştir. Firma yaşam döngüsünün aracı rol üstlendiği değer ilişkisi, kazanç yönetimi, firma performansı, sermaye yapısı, temettü politikaları, risk ve diğer alanlardaki araştırmalar çalışmanın diğer konuları arasındadır. Firma yaşam döngüsünün birçok çalışmada önemli bir analiz tekniği olarak kullanılmasına rağmen Türkiye’de bu konuyla ilgili yeterince araştırmanın yapılmaması çalışmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Firm life cycle theory is a significant analysis technique that has been studied in the field of accounting for many years. Firm life cycle is a non-deterministic concept that is derived from the marketing and microeconomics theories and suggests that firms have various life cycles like a living organism. Accurate and reliable determination of the life cycle stages of firms is highly effective on financial and non-financial decisions. The main purpose of this study is to present the development process of the firm life cycle theory and to examine the studies in the literature. First, descriptive studies and main firm life cycle models are discussed in the paper. The intermediary role of firm life cycle in the fields of value relevance, earnings management, firm performance, capital structure, dividend policies and risk are among the other subjects of the study. Although the firm life cycle analysis is a key technique in many studies, there are only few researches in Turkish literature according to the findings. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Firma Yaşam Döngüsü (Eğrisi) tr_TR
dc.subject Kurumsal Yaşam Eğrisi tr_TR
dc.subject Sınıflandırma tr_TR
dc.subject Firm Life Cycle tr_TR
dc.subject Corporate Life Cycle tr_TR
dc.subject Classification tr_TR
dc.title Muhasebede Firma Yaşam Döngüsü Kavramı: Literatür İncelemesi tr_TR
dc.title.alternative Firm Life Cycle Concept in Accounting : A Literature Review tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account