DSpace@Kırklareli

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS): Muhasebe Eğitimcileri ve Uygulayıcılarına Yönelik Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Ergi, Şener
dc.contributor.author Güleç, Ömer Faruk
dc.date 2019-12-29
dc.date.accessioned 2019-12-30T06:53:13Z
dc.date.available 2019-12-30T06:53:13Z
dc.date.issued 2019-12-29
dc.identifier.citation Ergi, Ş. ve Güleç, Ö. F. (2019). Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS) ile ilgili muhasebe eğitimcileri ve uygulayıcılarına yönelik bir araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 377-399. doi: 10.17218/hititsosbil.609837 tr_TR
dc.identifier.issn 1308-5107
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1230
dc.description.abstract Mali tabloların ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir ve güvenilir bir şekilde hazırlanması ve raporlamada dil birliğinin sağlanmasında finansal raporlama standartları daha önemli hale getirmiştir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) seti ve yerel finansal raporlama standartları kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de bağımsız denetime tabi işletmelerden, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TFRS) uygulamayanlar için yerel bir finansal raporlama seti ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 29 Temmuz 2017 tarihinde 30138 Sayılı Tebliğ ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Seti (BOBİ FRS) yayınlanmış ve 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, BOBİ FRS’nin gelişim sürecini ele alarak muhasebe eğitimcileri ve uygulayıcılarının BOBİ FRS hakkındaki görüş ve düşüncelerini tespit etmektir. Bu kapsamda literatürden yararlanılarak anket formu oluşturulmuş ve 283 adet geçerli örneklem sayısına ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde muhasebe eğitimcileri ve uygulayıcılarının BOBİ FRS’ye yönelik görüş ve düşüncelerini ölçmek için katılımcılara 30 tane 5’li likert tipi ifade sorusu yöneltilmiştir. Anketin ikinci bölümünde ise demografik sorular ve BOBİ FRS’ye yönelik 7 tane genel soru yer almaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Financial reporting standards have become more important in the preparation of financial statements in a convenient, comparable and reliable manner and in ensuring language unity in reporting. In many countries, especially in European countries, the International Financial Reporting Standards (IFRS) set and local financial reporting standards are used. In this regard, the need for local financial reporting standards has emerged for the companies that are subject to independent audit but not apply Turkish Financial Reporting Standards (IFRS) in Turkey. For this purpose, the Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Enterprises (BOBI FRS) was published on 29 July 2017 with the Communiqué No: 30138 and entered into force on 1 January 2018. The main purpose of this study is to examine the historical background of BOBI FRS and to determine the opinions of accounting educators and practitioners about the BOBI FRS. In this context, we prepare a questionnaire by reviewing the literature and reach to 283 valid samples. The questionnaire consists of two parts. In the first part, 30 (5-point Likert-type) questions were asked to the participants in order to measure the opinions and thoughts of accounting educators and practitioners about BOBI FRS. In the second part of the questionnaire, there are demographic questions and 7 general questions about BOBI FRS tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject UFRS tr_TR
dc.subject BOBİ FRS tr_TR
dc.subject KÜMİ FRS tr_TR
dc.subject Muhasebe Eğitimcileri tr_TR
dc.subject Muhasebe Uygulayıcıları tr_TR
dc.subject Accounting Educators tr_TR
dc.subject Accounting Practitioners tr_TR
dc.title Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS): Muhasebe Eğitimcileri ve Uygulayıcılarına Yönelik Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Enterprises (BOBI FRS): A Research on Accounting Educators and Practitioners tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-8890-1140 tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-6429-9043 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account