DSpace@Kırklareli

6-12 Yaş Arası Çocukların Ebeveynlerine Bağlanma Düzeyleri ile Ebeveynlerin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Nur Yaşar, Zübeyde
dc.date 2019-12
dc.date.accessioned 2019-12-26T16:27:30Z
dc.date.available 2019-12-26T16:27:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Nur Yaşar, Z. (2019). 6-12 Yaş Arası Çocukların Ebeveynlerine Bağlanma Düzeyleri ile Ebeveynlerin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1229
dc.description.abstract Bu araştırmada 6-12 yaş arasındaki çocukların ebeveynleri ile bağlanma düzeyleriyle ebeveynlerin kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Kırklareli İlindeki 6-12 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokula devam eden 1-7. sınıf çocuklardan oluşmaktadır. Çalışmanın verileri 20182019 öğretim yılları arasında Kırklareli ilinde 4. ve 5. sınıfa giden öğrencilerle rastgele örneklem seçim yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırma öncesinde öğrencilerin velilerine bilgilendirme formu gönderilerek izin alınmıştır. Daha sonra ebeveynlere araştırmacı tarafından geliştirilen Demografik bilgi formu ve Spielberger Durumluk Sürekli Kaygı ölçeği doldurmaları istenmiştir. Öğrenciler ise Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği anne ve baba formunu doldurmuştur. Verilen bu bilgi formu ve ölçekler çerçevesinde elde edilen veriler istatistiksel olarak SPSS 21. Paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışma da elde edilen sonuçlar bakıldığında; Çalışmaya katılan ebeveynlerin Sürekli ve Durumluk Kaygı düzeyleri ile çocukların anne ve babalarına karşı olan Güvenli Bağlanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmaya katılan anne ve babaların Sürekli Kaygı düzeyleri ile Durumluk Kaygı düzeyleri arasında ise pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this research, it has been aimed to identify the relationship between the attachment levels of children of 6-12 years and the parents’ anxiety levels. The population of the research consists of children who are between 6-12 years of age and study at elementary and primary school. The data of the study is formed by choosing randomly out of the 4th and 5th grade students between the academic years 20182019 in Kırklareli province. An information note was sent to the parents of the students and got their permission before the research. Then, the parents were asked to fill the Demographical Information Form which was developed by the researcher and the Spielberger State Trait Anxiety Inventory (STAI). The students filled the Kern’s Security Scale (KSS) of parents form. The data obtained from the given information form and the inventories were statistically analysed with the package programme SPSS 21. When examining the results of the study, there wasn’t found a meaningful relationship between the parents’ State and Trait Anxiety levels and the children’s Secure Attachment levels. However it was found a positive and high level of relation between the parents’ State and Trait Anxiety levels. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject 6-12 Yaş tr_TR
dc.subject Bağlanma tr_TR
dc.subject Kaygı tr_TR
dc.subject 6-12 Age tr_TR
dc.subject Attachment tr_TR
dc.subject Anxiety tr_TR
dc.title 6-12 Yaş Arası Çocukların Ebeveynlerine Bağlanma Düzeyleri ile Ebeveynlerin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of the Relationship between the Attachment Levels of Children at the Ages of 6-12 Years and Their Parents’ Anxiety Levels tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account