DSpace@Kırklareli

Kamu Diplomasisi Açısından Türk Dış İşlerinin Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Ahmet
dc.contributor.author Büdün, Esra
dc.date 2019-12
dc.date.accessioned 2019-12-20T11:19:30Z
dc.date.available 2019-12-20T11:19:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Aydın, A., Büdün, E.(2018). "Kamu Diplomasisi Açısından Türk Dış İşlerinin Sosyal Medya Kullanımı:Twitter Örneği", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciencies Congress Series, IBANESS Edirne. 74-84. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1186
dc.description.abstract Post modern iletişim döneminde iletişim kanalları geleneksel iletişim dönemine göre farklılık göstermektedir. Yüz yüze iletişimin etkili olduğu geleneksel iletişim dönemi, post modern dönem iletişim de ise sanal iletişime yönelmektedir. Sanal iletişim, insanların fiziksel olarak bir arada bulunmadığı fakat iletişim kanalını bir ağ aracılığıyla gerçekleştirdiği mecradır. Bu ağlar içerisinde sosyal medya oluşmaktadır. Sosyal medya ise günümüzde insanlar arasında iletişimin en hızlı ve etkili olmasını sağlamaktadır. İletişim kimi zaman insanlar için etkili olmakta kimi zaman ise hiçbir etki yapmamaktadır. Sosyal medyanın etkisi günümüzde siyaseti de etkilemektedir. Siyasiler kamuoyunun desteğini almak ve düşüncelerini anlatabilmek için sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu bağlamda Türk Dışişleri de sosyal medyayı kullanarak bir kamuoyu algısı yaratmak ve destek sağlamak amacıyla sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu çalışmada, Chomsky ve Herman'ın propaganda modeli, Türk dış ilişkilerinin Twitter aracılığıyla kamuoyunu nasıl etkilediğine dair kamu diplomasisi açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada Türk dışişlerinin sosyal medyadaki etkisi ve işlevi ile kamuoyuna etkileri propaganda modeli çerçevesinde incelenecektir. Sonuç bölümünde Türk dışişlerinin kamu diplomasisi uygulamasının Twitter’daki etkisine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Communication channels in the postmodern communication period differ according to the traditional communication period. The traditional communication period in which face-to-face communication is effective and the postmodern communication is oriented to virtual communication. Virtual communication is a medium in which people do not physically coexist but perform the communication channel through a network. Social media is forming in these Networks. Today, social media is the fastest and most effective means of communication among people. Communication is sometimes effective for people and sometimes it has no effect. The influence of the social media is also influenced today in politics. Politicians use social media to get public support and to express their thoughts. In this context, the Turkish Foreign Ministry also using social media to create a public perception of and support use of social media. In this study, Chomsky and Herman's propaganda model was evaluated in terms of public diplomacy as to how Turkish foreign affairs affected public opinion through Twitter. The impact of the Turkish foreign affairs on the social media and the public influence will be examined within the framework of the propaganda model. In the conclusion section, an evaluation will be made regarding the effect of public diplomacy of Turkish foreign affairs on Twitter. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IX. IBANESS Congress Series tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Public Diplomacy tr_TR
dc.subject Twitter tr_TR
dc.subject Foreign Affairs tr_TR
dc.subject Communication tr_TR
dc.subject Social Media tr_TR
dc.subject Kamu Diplomasisi tr_TR
dc.subject Dış İşleri tr_TR
dc.subject İletişim tr_TR
dc.subject Sosyal Medya tr_TR
dc.title Kamu Diplomasisi Açısından Türk Dış İşlerinin Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Örneği tr_TR
dc.title.alternative Use Of Social Media For Turkish Foreign Exchange For Public Diplomasis: Twitter Example tr_TR
dc.type Presentation tr_TR
dc.type Presentation tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account