DSpace@Kırklareli

Atık Muz Kabuklarından Üretilen Yonga Levhanın Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Topbaşlı, Bülent
dc.date 2019-12
dc.date.accessioned 2019-12-18T06:46:56Z
dc.date.available 2019-12-18T06:46:56Z
dc.date.issued 2013-07-17
dc.identifier.citation Topbaşlı, B.(2013).Atık Muz Kabuklarından Üretilen Yonga Levhanın Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1152
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, laboratuvar şartlarında farklı karışım oranlarına sahip (%0-%100,%25-%75,%50-%50,%75-%25,%100-%0) atık muz kabuğu ve kızılçam yongalarından, bağlayıcı olarak kullanılan Üre Formaldehit tutkalının değişen oranlarına göre (%6,%8,%10) 0.65gr/cm3 yoğunluklu yonga levhalar üretilmiştir. Yonga levhaların bazı fiziksel (Yoğunluk ve kalınlık artış miktarı) ve mekanik özellikleri (Eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve yüzeye dik çekme direnci)deneysel çalışmalar neticesinde belirlenmiştir. Deney sonuçlarından elde edilen veriler istatistiksel olarak incelenerek anlamlı olup olmadıklarını belirlemek amacı ile çoklu Varyans analizi yapılmıştır. Aralarında anlamlı ilişki çıkan tüm değişkenlerin, kendi grupları içerisinde birbirlerine karşı en küçük farklılıklarını belirlemek için Duncantestleri yapılmıştır. Bu tezin araştırma sonuçlarına göre; Karışım ve tutkal oranının deney sonuçlarını değiştirdiği, tutkal bakımından en düşük değerlerin %6en yüksek değerlerin ise %10 tutkal oranına sahip deney örneklerinden elde edildiği ancak deney gruplarına ait hiçbir yonga levha örneğinin elastikiyet modülü değeri vermediği, bu nedenle atık muz kabuğu yongalarından 0.65gr/cm3 yoğunlukta, belirlenen karışım ve tutkal oranlarına göre TS-EN standartlarına ve P1 şartlarına uygun bir levhanın üretilemeyeceği ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, red pine with density of 0.65gr/cm3 were produced by using waste banana peel, pinusbrutia and urea formaldehyde binder. Within the scope of the study, different proportions of banana peel and pinusbrutia, 0-100, 25-75, 50-50, 75- 25, 100-0 and varying amount of binder, 6 %, 8 %, 10 %, were examined. Some physical properties, density and increase in thickness, and mechanical properties (flexural strength, modulus ofelastlcity and normal tensile strength) perpendicular to the surtuce of the particleboards were determined by experimental studies. Multiple variation analysis was conducted to identify if the data obtained from experimental studies are meaningful or not. Additionally, Duncan tests were performed so as to determine the smallest possible differences between all variables having reasonable relation between each other. The results of this thesis show that the proportion of banana peel and the amount of adhesive influence the experimental results. While the minimum values and minimum values were obtained for 6 % and 10 % of binder, respectively, none of the particleboard samples of any type yielded the required the elastic modulus value. For this reason, it was presented that particleboard matching the criteria of TS-EN and having density of 0.65gr/cm3 could not be produced by using the given proportions of waste banana peel and pinusbrutia mixture fixed by binder. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Atık Muz Kabukları tr_TR
dc.subject Yonga Levha tr_TR
dc.subject Fiziksel ve Mekanik Özellikler tr_TR
dc.subject Tutkal Oranı tr_TR
dc.subject Karışım Oranı tr_TR
dc.subject Üre Formaldehit Tutkalı tr_TR
dc.subject Waste Banana Peel tr_TR
dc.subject Particleboard tr_TR
dc.subject Physical and Mechanical Properties tr_TR
dc.subject Glue Rate tr_TR
dc.subject Mixing Ratio tr_TR
dc.subject Urea Formaldehyde Glue tr_TR
dc.title Atık Muz Kabuklarından Üretilen Yonga Levhanın Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the Mechanical and Physical Properties of the Particleboard Produced From Waste Banana Peel tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account