DSpace@Kırklareli

Türk Yükseköğretim Sistemi: Erişim, Yönetim ve Kalite

Show simple item record

dc.contributor.author Karasaç, Fatih
dc.contributor.author Sağın, Abdüsselam
dc.date 2019-12-06
dc.date.accessioned 2019-12-06T09:03:34Z
dc.date.available 2019-12-06T09:03:34Z
dc.date.issued 2019-03-30
dc.identifier.citation Karasaç, F., Sağın, A. (2019).Türk Yükseköğretim Sistemi: Erişim, Yönetim ve Kalite. The Journal of European Theoretical and Applied Studies, 7(1), 33-57. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1131
dc.description.abstract Yükseköğretim, eğitimin bütün kademeleri içinde, topluma ve bireylere sağlamış olduğu kazanımları dolayısıyla büyük bir öneme sahiptir. Üniversiteler yeni fikirler ve araştırmalar üretmek suretiyle topluma fayda sağlarken, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insanları belli mesleklerde eğitmektedir. Bu çalışmada Türk yükseköğretim kurumlarının geçmişten günümüzü geçirdiği süreç, hem üniversitelerin finans kaynakları hem de üniversitelere erişim, üniversitelerde yönetim ve kalite açısından değerlendirilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Higher education is considered to be of great importance in all levels of education because of the achievements it has provided to society and individuals. While universities benefit from society by producing new ideas and researches, they educate people in certain professions regardless of gender. In this study, the process of Turkish higher education institutions from past to present is evaluated both in terms of financial resources of universities and access to universities, in terms of management and quality in universities. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher The Journal of European Theoretical and Applied Studies tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Türk Yükseköğretim Kurumları tr_TR
dc.subject YÖK tr_TR
dc.subject Yükseköğretime Erişim tr_TR
dc.subject Yükseköğretimde Kalite tr_TR
dc.subject Yükseköğretimde Yönetim tr_TR
dc.subject Turkish Higher Education Institutions tr_TR
dc.subject Management in Higher Education tr_TR
dc.subject Quality in Higher Education tr_TR
dc.subject Access to Higher Education tr_TR
dc.title Türk Yükseköğretim Sistemi: Erişim, Yönetim ve Kalite tr_TR
dc.title.alternative Turkish Higher Education System: Access, Management and Quality tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account