Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Yeşim
dc.contributor.authorEyidiker, Uğur
dc.date2019-09-28
dc.date.accessioned2019-09-30T07:36:37Z
dc.date.available2019-09-30T07:36:37Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.citationCan, Y., Eyidiker, U. (2019). Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye'deki Tasarruf Eğilimine Etkisi, 15 th Internatonal Conference on Knowledge, Economy&Management Proceedings Book, April 21-24, 2019, Rabat/Morocco, ss.127-139
dc.identifier.urihttps://bulut.izu.edu.tr/index.php/s/EAoO1UJWP6kawI5#pdfviewer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1097
dc.description.abstract2003 yılında Türkiye’de yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak gönüllü katılım esasına dayanan bir fonlama sistemiyken, 2017 yılında Otomatik Katılım Sistemi’ne geçiş ile hem zorunlu hem de gönüllülük esasına dayalı bir sistem halini almıştır. Sistemin mikro amacı; kişileri tasarrufa yönlendirerek bu tasarrufların emeklilik dönemlerinde ek gelir olarak kullanabilmelerini sağlamak, makro amacı ise ülke ekonomisine kaynak yaratmaktır. Otomatik katılıma geçiş ile birlikte sistemin makro amacının mikro amacının önüne geçtiği gözlenmektedir. Sistemde toplanan tasarrufların, emeklilik yatırım fonlarına aktarılıp para ve sermaye piyasalarında değerlendirilmesi ülkenin tasarruf eğilimine etki etmektedir. Bu çalışmada Otomatik Katılım Sistemi sonrasında Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Türkiye’deki tasarruflara etkisi mevcut veriler doğrultusunda incelenerek analiz edilecektir.
dc.description.abstractWhile the individual pension system that entered into force in 2003 was a funding system as the complementary of the social security system based on voluntary participation, individual pension system became a system that is both based on voluntary and obligatory basis by passing to Automatic Enrollment System in 2017. Micro purpose of the system is to provide persons to make savings and use those savings as a side income in their golden years; the macro purpose is to createre sources for the national economy. It is seen that the macro purpose has moved ahead of the micro purpose by passing to the automatic enrollment. Evaluating the savings of the system in money and capital markets after transferring to private pension funds affects the country’s propensity to save. In this research, the effect of the individual pension system after an automatic enrollment system on the savings in Turkey will be analyzed in line with the available data
dc.language.isotur
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBireysel Emeklilik Sistemi
dc.subjectOtomatik Katılım
dc.subjectTasarruf
dc.subjectSaving
dc.subjectIndividual Pension System
dc.subjectAutomatic Enrollment
dc.titleBireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye’deki Tasarruf Eğilimine Etkisi
dc.title.alternativeEffect of Automatic Enrollment in Individual Pension System on Propensity to Save in Turkey
dc.typepresentation
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
dc.relation.publicationcategoryDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess